Image

Bamo Niveaumåling

CLAUS LAVER INTRO TEKST: 23 linjer x 90 karaktere

Bamo har en BAMOWIZ niveaumålingsalarm der kan bruges sammen med følere, både i grænseovervågning og kontenuerlig niveauåvervågning.
 
For at lave en niveauaflæsning skal man bruge en skiftekontakt til elektrisk at vise hvornår en given væskestand er nået, både gået over og gået under. 


Niveaumåling findes i 2 udgaver: 

Direkte aflæsning: MAGTOP/SFA/FS4/JAR osv

Specielle: SFA/E til gastætte tanke

Følere findes i 4 udgaver: 

Ikke i kontakt med væsken: Bamosonic og MEMPRO
Dybdemåler: Nedsænket i væsken: SGE/MNR
Svømmeafbrydere: Ligger i overfladen: NIVOSTOP
Målere til ATEX og diesel: PR2, INTERNIV, MNR7


Derudover findes modstandsfølere hvor væskehøjden elektronisk aflæses og præcist kan sendes til PLC.

(Med links man kan klikke på, ahfænging af hvad man gerne vil se)

Bestil et tilbud

Niveaumålingsalarmer

BAMOWIZ med digital berøringsskærm og grafisk farvedisplay til analyse og tendens visning. Kan derudover anvendes som alarmenhed med op til 8 fastsatte grænseværdier.
BAMOWIZ er fleksibel til analyse og visning af analoge 4-20 mA inputdata såsom niveau, volumen, tryk, temperatur eller turbiditet, med enhederne μS, Ohm, Ω, °C, bar, liter osv.
 
Specielt kan BAMOWIZ vise differenstryk mellem 2 følere og via frekvensindgangen kan BAMOWIZ vise flow og optælling af impulser helt op til 10kHz
 
 
MAXIMAT TC1B er en visuel og akustisk alarmenhed til tørkontaktfølere.
Den indbyggede summer giver en alarm og LED’en informerer visuelt om alarmstatus.
Maximat TC1B er velegnet til beholdere med væsker, spildbakker og opsamlingsbassiner

Niveauafbrydere/skiftekontakter

Skiftekkontakter
Fælles for skiftekontakterne er at de aktiveres via en magnet der glider forbi. Magneten aktiverer skiftekontakten og giver elektronisk kontakt. Når magneten glider forbi igen slukker kontakten.
 
BSM 501 og BSM 515: Niveauafbryder/skiftekontakt/relæ
Magnetdrevede bistabile skiftekontakter med høj skiftekapacitet.
 
Kan anvendes sammen med niveaumålingsenhederne SFA, SFA/E, GNR6, GNR5, FS4 og rustfri MAGTOP.
 
 
BRK 60 og BRT 60: Niveaukontakter
Skiftekontatkerne er bi-stabile med en skiftekapacitet på 60 VA. BRT 60 er beregnet til temperaturer op til +200°C.
 
Kan anvendes sammen med niveaumålingsenhederne SFA, SKA/CR, FS4, GNR5 og MAGTOP.
 
Fælles tilbehør: Relæ ES 2001 der giver større skiftekapacitet.

Relæer

ES 2001: Universel relæ!!!!
 
 
Resistiv niveaføleruregulator: ES 2001
Til elektrisk ledende væsker
• Indstillinger for følsomhed, forsinkelse og driftstilstande
• Kompatibel med vores resistive niveauprober
Styring af Min./Max. niveau af elektrisk ledende væsker
- Overvågning af et niveaupunkt (overløbs-/tørløbsalarm) med dobbeltelektrode.
- Fyld eller tøm automatisk drift
- Niveaugrænseregulator for vand, spildevand, syrer, baser
- Niveauregulering (påfyldning/dræning) mellem 2 tærskler (3 stænger)
ES2001-princippet om resistiv niveauregulator anvender væskens elektriske ledningsevne; Væsken danner en elektrisk bro mellem de nedsænkede elektroder.

Driftsgrænser
Resistive niveaukontroller er ikke egnede til væsker, der indeholder olie eller fedt, eller når der kan forekomme elektrisk isolerende aflejringer på elektroderne.

Detektionsgrænser
ES2001-controlleren kan bruges med væsker, hvis modstand mellem elektroderne er mindre end 150 kΩ (overvej også modstanden fra kabellængden).
Varenavn: ES 2001
Varenummer:
530 200: 230V AC
530 210: 115V AC
530 220: 48V AC
530 230: 24V AC
530 252: 12V DC
530 254: 24C DC
 
Universel relæ
Anvendelse: Øger skiftekapaciteten af alarmer, følere og signaler
Varenavn: RXM 2851
Varenummer:
 
 
Universel relæ
Anvendelse: Øger skiftekapaciteten af alarmer, følere og signaler
Varenavn: ES 5000
Varenummer:
 
 
Universel relæ
Anvendelse: Øger skiftekapaciteten af alarmer, følere og signaler

NIVEAUINDIKATORE TIL IKKE GENNEMSIGTIGE BEHOLDERE

Trykbestandig MAGTOP, i rustfrit stål eller plastik
MAGTOP viser direkte øjeblikkeligt aflæsning af væskeniveau hvor det er væsken selv der aflæses.
MAGTOP er velegnet til uklare og lukkede metal eller plastik beholdere.
MAGTOPs mekaniske og kemiske modstandsdygtighed muliggør brug til varmt vand, olie, baser eller syrer.
 
 
FS4: Magnetisk viser til niveauafbrydere til tanke og tromler
FS4 er velegnet til niveaumåling af gennemsigtige kemikalier eller affalds væsker i uigennemsigtige beholdere, tromler eller underjordiske beholdere.
Aflæsningen foregår direkte gennem det gennemsigtige rør, med en flyder i beholderen der bevæger en magnetisk viser.
Kan også anvendes til direkte kontrol af pumper, ventiler eller alarmer med brug af niveauafbrydere.
 
Tilbehør: BSM 501 eller BRK60.

NIVEAUINDIKATOR TIL AGGRESSIVE VÆSKER

Fælles for alle SFA niveauindikatorer
Simple niveauindikatorer der viser væskeniveauet i tanken via en flyder med en indbygget magnet ophængt via 2 taljer, en over tanken og en over målestokken.
 
SFA er bl.a. velegnet til tyktflydende-, aggressive (syrer og baser) og/eller affaldsvæsker. Kan installeres i op til 6 meter høje beholdere.
 
SFA/CR viser niveauindikation med reducet længde af målestokken over tanken.
Højden er reduceret ved modvægten der er ophængt til en tredje talje for at halvere den indikerende bevægelse i forhold til flyderens bevægelse.
Kan anvendes til vand, syrer, baser osv.
 
SFA/E viser niveauet i gastætte beholdere. Systemet er designet til væsker, der afgiver skadelige eller ætsende dampe, eller til at beskytte den lagrede væske mod den omgivende atmosfære.
 
 
Fælles tilbehør
Niveauafbryder BSM 501 eller BRK 60 og gradueret PVC-målestok.
Desuden findes ekstra moduler og tilbehør til SFA serien

Tilbehør til SFA serien

TØRLØBSSIKRING

SECURICUVE til niveauovervågning og tørløbssikring.
Kan bruges som niveauovervågning i overfladebehandlingsbeholdere f.eks i galvaniseringsbade.
Kan bruges som tørløbssikring til beskyttelse mod risiko for overophedning efter lækage/fordampning eller fyldningsfejl.
Når væskeniveauet falder, skifter magneten position og en magnetisk niveauafbryder skifter signal.
 
 
GNR 5 – PVC indikatoren består af et gennemsigtigt PVC-rør, som gør det muligt at se væskeniveauet i tanken. Kan anvendes på tanke fra 0,4 til 5 meter højde.
Med BSM- eller BRK-niveaukontakter er det muligt at detektere et eller flere niveauer for at rapportere en høj/lav-niveaualarm, der aktiverer pumper.
 
Fælles tilbehør: BRK 60 og BSM 501

NIVEAUINDIKATOR TIL STORE TANKE

JAR niveauindikator er designet til store udendørs stålbeholdere op til 15 meters højde.
JAR inkluderer en flyder og en viser, der løber langs en gradueret målestok og følger direkte bevægelsen af flyderen placeret i beholderen.
 
JAR - CR niveaumåler i stål, med reduceret målestok, der nemt viser væskeniveauet i store beholdere med en indikator på en ekstra talje, halverer længden flyderen løber.
 
 
Fælles tilbehør: BSM 501/J og graduerede målestokke

NIVEAUINDIKATOR TILBEHØR

Graduerede målestokke leveres i vejr- og UV bestandig materiale efter kunde ønske. Eksempler på målestoks aflæsninger: %, liter, m³, cm, etc. Anvendes sammen med niveauindikatorerne SFA, SFA/E, GNR4, FS4 m.m.
 
Manuel foldbar træ pejlestok til manuel niveaumåling i tanke og beholdere.
Pejling af væskeniveau op til 365 cm. Foldbar sortmalet træ stok med hvid cm skala.
 
Manuel lang aluminium pejlestok til manuel niveaumåling i tanke og beholdere.
Sort alu pejlestok med hvid cm skala og messingstuds i bunden. Profilmål: 1 x 1 cm.

BAMOSONIC OG MEMPRO: FØLERE UDEN KONTAKT MED VÆSKEN

BAMOSONIC måler kontinuerligt væskeniveau via ultralyd.
Den passer til situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at have direkte fysisk kontakt med væsken.
Ultralydsstrålen er begrænset til en rumvinkel på 5° eller 7°. Nøjagtigheden på 8 meter er 5mm.
Målingen sendes via et standard 4-20 mA kredsløb. Kan bruges til væsker fra -30 til +90 C, effekten er under 1 W. 
 
 
MEMPRO S 6.6: Hydrostatisk niveauovervågning
Universal niveaumåling til trykløse beholdere, til aggressive væsker og overvågning af opbevaringstanke.
MEMPRO måler lufttrykket i et målerør der er lukket i den ene side og nedsænket i væsken, denne bliver sendt via et standard 4-20 mA kredsløb. Med indbygget automatisk kalibreringsfunktion og 4 justerbare relæer.

Magnetiske niveaumålere til tyndtflydende væsker

MNR 6 findes i versioner med PVC, PPH, PVDF eller rustfri stål.
MNR 6 anbefales til tyndtflydende, ikke-klæbende væsker, uden magnetiske partikler eller flydende faste stoffer. Niveaumålingen påvirkes ikke af skum og dampe.
 
MNR 6 har indbygget 2 skiftekontakter der kan bruges til automatisering af pumper og lav- og højalarmsignaler, overfyldningsdetektering mv. Måler op til 1,5 meter. Vist med 3 forskellige tilslutningshoveder
 
 
MNR 7 findes i versioner med PVC, PP eller PVDF.
MNR7 anbefales til tyndtflydende aggresive væsker, der ikke tilstopper og er fri for suspenderede faste partikler. Målingen påvirkes ikke af skum og dampe.
 
Op til 4 Reed-kontakter aktiveres af den indbyggede magnetflyder, giver MNR7 mulighed for at måle et normalt, højt/lavt, for højt/lavt niveau målt over en afstand på 2,5 m. Dette giver mulighed for advarsler og alarmer uden brug af flere enheder.
 
 
Fælles tilbehør: ES 2001, for at forlænge levetiden og øge skiftekapaciteten.

VÆSKESØJLEFØLERE TIL AGGRESSIVE VÆSKER

BAMONIV TPS OG BAMONIV: Keramiske hydrostatiske niveaumålere
Begge følere måler trykket af væsken og afgiver et 4-20 mA signal, der er proportionalt med væskehøjden, med en målenøjagtighed på 0,35 % af væsketrykket.
 
BAMONIV TPS: Nedsænket niveaumåler i klare eller let forurenede væsker.
BAMONIV-TPS er designet til aggressive væsker, der er klare eller let forurenede. 
Anvendelseseksempler: Kemisk industri, galvaniseringsanlæg eller spildevandsanlæg.
 
 
BAMONIV: Niveaumåler skruet på siden af tanken.
BAMONIV er designet til niveaumåling på aggressive, tyktflydende eller forurenede væsker i tanke uden ekstra tryk. 
Anvendelseseksempler: Diesel eller smøringsolier; tyktflydende eller dejagtige væsker; ætsende, sure eller basiske væsker.

FØLERE MED FLYDERE

RTM: Kontinuerlig niveausender
Findes i selvstændig version og version beregnet til MNR6/7, MAGTOP eller SFA modvægte.
RTM måler konstant væskeniveauet i 1 cm intervaller via indbyggede Reed kontakter og en magnet. RTM sender resultatet i et standard analogt 4-20 mA signal eller en potentiometrisk modstand. 

RTM monteres direkte på toppen af en tank eller container.

Anbefalet tilbehør: BAMOWIZ (datablad 217-01) eller ITU (datablad 222-03) til visning af aktuelt niveau og alarmering af niveauændringer.


CF30: Flydeafbryder med 1 skiftekontakt
Findes med vandret og lodret flyder
Den vandrette flyder sikrer størst følsomhed for væskebevægelser, den lodrette minimere pladskrav.
CF30 kan bruges til overfyldningssignal af beholdere/tanke, opsamlingsbeholdere og afløbsrender.

Kompatibel med følgende væsker: Diesel, smøringsolie, regnvand, vand-glykol blandinger.

Følles tilbehør: Relæ ES 2001 der giver større skiftekapacitet

Svømmerafbrydere

NIVOSTOP svømmeafbrydere er alle designet til at hænge i et fast punkt og når væsken oversiger det punkt skifter den indbyggede skiftekontakt.

Svømmerafbrydere
NIVOSTOP SS2

Kviksølvfri
• Rimelige omkostninger
• Nem at installere
• Kompatibel med kemikalier
• Skiftestrøm 1 mA ... 3 A
Grænseafbryder
- Spildevandsløfteanlæg
- Fyldnings-/tømningskontrol af tank
- Væskeniveaukontrol i alle brancher
NIVOSTOP SS2 svømmerafbrydere er designet til niveauregulering i tanke og bassiner.
Den cigarformede type er til indføring i tank med et hul på diameter 30 mm, for eksempel gennem væggen eller toppen af tanken.
Svømmerafbryderen roterer på et fast punkt på sit kabel.
Flyderen følger væskeniveauet.
Den indbyggede kontakt skifter med en vinkel på ca. 5 til 15° under eller over det faste punkt.
Højden på koblingspunktet afhænger af længden af kablet mellem fast punkt og flyder.
Flydende niveauregulator
NIVOSTOP® - SG2
Lodret installation fra toppen af tanken
• Integreret kontravægt
• Skiftekontakt for 1mA...3A
• Til væskedensitet ≥ 1 kg/dm³
• Praktisk til væsker med faste partikler
Niveaugrænseværdi eller niveaukontrol i:
- Spildevands- og løfteanlæg
- Pumpestation
- Septiktanke
Svømmerafbryderen med integreret kontravægt er frit ophængt ned til det ønskede niveau. Når væskestanden stiger eller falder, ændres flyderens position; Kontravægten holder enheden på en korrekt detekteringsdybde. Flyderen vipper opad i takt med at væskestanden stiger (se billede), så pendler den indbyggede mikroswitch.
Der kræves ikke monteringsbeslag eller separat justeringsvægt til dette. Med den integrerede kontravægt er NIVOSTOP SG2 mindre følsom overfor
turbulenser.
FLOAT NIVEAU KONTROLLER
NIVOSTOP / C
• Til aggressive væsker
• Kabel i FEP, tætning i FPM, hus i PP
• Temperatur max. 100 °C
• Indbygget kontravægt
• Standard kabellængder: 5, 10 & 20 m
Float-niveaudetektoren NIVOSTOP® / C er designet til brug i aggressive væsker såsom syre- og baseopløsninger, der er kompatible med PP, FEP og FPM.
Betjening af NIVOSTOP® / C er identisk med andre detektorer NIVOSTOP® med indbygget kontravægt.

Når niveauet stiger, aktiverer vipningen af flyderen en integreret kontakt (forbundet til en controller i et styreskab). Den indbyggede modvægt gør, at flyderen ikke kan stige til overfladen eller vikle sig om genstande. Detektoren forbliver derfor nedsænket og skifter i et lille rum.
Kraftig flyderniveaudetektor
NIVOSTOP PR2
Til spildevandspumpe-/løftestationer
• Indbygget kontravægt
• Robust design
• Højkvalitets neoprenkabel
• Kabellængde: 6, 10, 15, 20 m
Automatisering af pumpe- eller alarmniveau for spildevandspumper og løftestationer på spildt vand.
Betjening af NIVOSTOP® PR2 er identisk med andre detektorer NIVOSTOP® med indbygget kontravægt.

Når niveauet stiger, aktiverer vipningen af svømmeren en integreret kontakt (udgangskabel til tilslutning til et styreskab). Den indbyggede modvægt gør, at flyderen ikke kan stige til overfladen eller vikle sig om genstande. Detektoren forbliver derfor nedsænket og skifter i et lille rum.

Kablet til NIVOSTOP® PR2 har en stor diameter, tætningssystem er forstærket (3 kuverter), hvilket giver detektoren en stor pålidelighed og holdbarhed under svære driftsforhold.

FØLER 3

CLAUS LAVER TEKST TIL 
NIVOSTOP SS2
NIVOSTOP SG2
NIVOSTOP / C
Nivostop PR2
NIVOSTOP / ACSSvømmerafbrydere
NIVOSTOP SS2

Kviksølvfri
• Rimelige omkostninger
• Nem at installere
• Kompatibel med kemikalier
• Skiftestrøm 1 mA ... 3 A
Grænseafbryder
- Spildevandsløfteanlæg
- Fyldnings-/tømningskontrol af tank
- Væskeniveaukontrol i alle brancher
NIVOSTOP SS2 svømmerafbrydere er designet til niveauregulering i tanke og bassiner.
Den cigarformede type er til indføring i tank med et hul på diameter 30 mm, for eksempel gennem væggen eller toppen af tanken.
Svømmerafbryderen roterer på et fast punkt på sit kabel.
Flyderen følger væskeniveauet.
Den indbyggede kontakt skifter med en vinkel på ca. 5 til 15° under eller over det faste punkt.
Højden på koblingspunktet afhænger af længden af kablet mellem fast punkt og flyder.
Flydende niveauregulator
NIVOSTOP® - SG2
Lodret installation fra toppen af tanken
• Integreret kontravægt
• Skiftekontakt for 1mA...3A
• Til væskedensitet ≥ 1 kg/dm³
• Praktisk til væsker med faste partikler
Niveaugrænseværdi eller niveaukontrol i:
- Spildevands- og løfteanlæg
- Pumpestation
- Septiktanke
Svømmerafbryderen med integreret kontravægt er frit ophængt ned til det ønskede niveau. Når væskestanden stiger eller falder, ændres flyderens position; Kontravægten holder enheden på en korrekt detekteringsdybde. Flyderen vipper opad i takt med at væskestanden stiger (se billede), så pendler den indbyggede mikroswitch.
Der kræves ikke monteringsbeslag eller separat justeringsvægt til dette. Med den integrerede kontravægt er NIVOSTOP SG2 mindre følsom overfor
turbulenser.
FLOAT NIVEAU KONTROLLER
NIVOSTOP / C
• Til aggressive væsker
• Kabel i FEP, tætning i FPM, hus i PP
• Temperatur max. 100 °C
• Indbygget kontravægt
• Standard kabellængder: 5, 10 & 20 m
Float-niveaudetektoren NIVOSTOP® / C er designet til brug i aggressive væsker såsom syre- og baseopløsninger, der er kompatible med PP, FEP og FPM.
Betjening af NIVOSTOP® / C er identisk med andre detektorer NIVOSTOP® med indbygget kontravægt.

Når niveauet stiger, aktiverer vipningen af flyderen en integreret kontakt (forbundet til en controller i et styreskab). Den indbyggede modvægt gør, at flyderen ikke kan stige til overfladen eller vikle sig om genstande. Detektoren forbliver derfor nedsænket og skifter i et lille rum.
Kraftig flyderniveaudetektor
NIVOSTOP PR2
Til spildevandspumpe-/løftestationer
• Indbygget kontravægt
• Robust design
• Højkvalitets neoprenkabel
• Kabellængde: 6, 10, 15, 20 m
Automatisering af pumpe- eller alarmniveau for spildevandspumper og løftestationer på spildt vand.
Betjening af NIVOSTOP® PR2 er identisk med andre detektorer NIVOSTOP® med indbygget kontravægt.

Når niveauet stiger, aktiverer vipningen af svømmeren en integreret kontakt (udgangskabel til tilslutning til et styreskab). Den indbyggede modvægt gør, at flyderen ikke kan stige til overfladen eller vikle sig om genstande. Detektoren forbliver derfor nedsænket og skifter i et lille rum.

Kablet til NIVOSTOP® PR2 har en stor diameter, tætningssystem er forstærket (3 kuverter), hvilket giver detektoren en stor pålidelighed og holdbarhed under svære driftsforhold.

Flyderniveaudetektor, ACS-certifikat
NIVOSTOP® / ACS
• Til drikkevand
• Indbygget kontravægt
• Kabellængder: 5, 10 og 20 m
• ACS cert. (fransk sanitetsgodkendelse)
NIVOSTOP® / ACS er designet til drikkevand og til fødevareindustrien (ACS: fransk godkendelse til brug i drikkevand).
Driftsprincippet er det samme som for andre flyderniveaudetektorer NIVOSTOP® med indbygget kontravægt.

Med det stigende niveau vipper flyderen og aktiverer en kontakt (udgangskablet skal tilsluttes et styreskab). Den indbyggede modvægt gør, at flyderen ikke rejser sig op til overfladen og undgår, at kablet vikles rundt om genstande i nærheden. Detektoren holder sig nedsænket og vipper inde i et lille rum. Dette design gør det muligt at vippe på sig selv uden at fiksere kablet, hverken ved brug af en ekstern kontravægt.
NIVOSTOP / ACS
BJSC
Følerholder
 
Varenummer: 
590 799: PP
590 797: PVDF
755 501: Rustfri holder
Se yderligere muligheder i datablad

FØLER 4

CLAUS LAVER TEKST TIL 
PR2 Ex
INTERNIV 590
MNR 7 EX
ATEX svømmerafbryder
NIVOSTOP® PR2/ Eks
Til væsker i farlige områder (ATEX)
• Indbygget kontravægt
• Robust flydende krop
• Neoprenkabel af høj kvalitet
• Kabellængder: 10 eller 20 meter
Til niveauovervågning i løfte- og pumpesystemer i farlige områder (Ex)
Når niveauet stiger, aktiveres svømmerens integrerede kontakt. Den indbyggede kontravægt forhindrer, at flyderen rejser sig op til overfladen, og at kablet vikler sig rundt om genstande. NIVOSTOP PR2/Ex forbliver nedsænket og skifter selv på et lille sted.

NIVOSTOP PR2-EX er en robust svømmerafbryder med et stort neoprenkabel til vanskelige arbejdsområder.

Takket være inkorporeringen af kønrøg i materialet evakueres de elektrostatiske ladninger, der kunne dannes, til ydersiden gennem jordkablet.

Vigtigt: Til brug i Ex zone 0, 1 eller 2 er brugen af en egensikker sikkerhedsbarriere obligatorisk.
Elektronisk måler til diesel
INTERNIV 590
Til lagertanke for diesel (brændselsolier)
- Måleområder: Op til 3 m
- Udgangssignal: 4-20 mA, effekt 8 ... 32 V DC
- Kompakt, robust sonde (rustfrit stål)
- PVC-kabel kompatibelt med diesel
Niveaumåleren INTERNIV er dedikeret til kontinuerlig niveaumåling af væsker i lagertanke, åbnet til atmosfæren og med en fyldehøjde på op til 3 m.

Måleren er perfekt tilpasset til overvågning og kontrol af dieselniveau i lagertanke.

Det valgfrie displaymodul giver operatøren mulighed for at aflæse øjeblikkeligt niveau og opsætte niveaualarmtærskler.
Måleren INTERNIV 590, er nedsænket i væsken. Det hydrostatiske tryk er
proportional med nedsænkningsdybden.
Tryk måles på membranen, differens med atmosfærisk tryk antages gennem et kapillarrør langs hele kablet. En indbygget forstærker konverterer målingen til et 4-20 mA signal.

Denne forstærker er beskyttet mod kortslutninger og omvendt polaritet for en sikker installation.

Forholdsregler:
Installation af måler INTERNIV 590 er enklest ved brug af en fitting på tank og/eller en samledåse BJSC.

Sonden kan frit ophænges.
Det anbefales ikke at lade sonden lægge sig på tankbunden for at undgå aflejringer på membranen.

Forgreningsboks BJSC, trykkompenseret, hold måleren (kablet er sikret) og et udluftningsfilter tillader balancen med atmosfærisk tryk. BJSC anbefales stærkt for at beskytte målekablet.

Et komplet målesystem inkluderer:
- 1 sporvidde INTERNIV
- 1 displaymodul:
BAMOWIZ: Digitalt og grafisk display (datablad 217-01)
ITU: Alsidig indikator (datablad 222-04)
BMG 72: Galvanometrisk indikator (datablad 206-01)
- 1 tankbeslag og 1 holder

Magnetisk flydeniveauregulator
MNR 7 Eks

Konstruktion: rustfrit stål 1.4571 (316 Ti – AISI)
Op til 4 bi-stabile omskiftningskontakter
Ex II 1/2 G EEx ib IIC T4 Kategorie 1 (Zone 0)
TÜV 03 ATEX 2243
Automatisering ON/OFF af pumper og magnetventiler, lav og høj alarmindikation, automatisk tankfyldning eller -tømning mv.
MNR7 niveauregulatorer er velegnede til ikke-viskøse, ikke-klæbende væsker uden magnetiske og faste partikler. Væskerne må ikke krystallisere eller polymerisere.
Afbrydere er monteret i styrerøret; de aktiveres af den indbyggede magnet i flyderen, for at tillade 1 til 4 niveaudetekteringer i applikationen.
Huset er IP65 og kablet går gennem en kabelforskruning PG11, iht. til Ex specifikationer. Intern ledningsføring udføres på en skrueterminal.
På den nederste ende af styrerøret gør en blokeringsring det muligt at tage flyderen af, før styrerøret sættes gennem et hul med lille diameter.

Tilbehør til følere

BJSC

Forgreningsboks, atmosfærisk trykbalanceret: BJSC
Hovedhus i PBT
• Skruehane
• Beskyttelses IP 65
• Filtrerende belufter til atmosfærisk trykbalance
• Montering af BSP 2''
BJSC er designet til at holde kabelophængte sensorer.

Med sit integrerede atmosfæriske trykbalancerede hus er det praktisk til hydrostatiske niveausensorer NIVAPRESS, INTERNIV og BAMONIV.
Fastgørelsen af de ophængte sensorer udføres ved hjælp af kabelforskruningen, centreret under beslaget. Til aggressive kemikalier anbefales det at bruge model BJSC-A med en PVDF kabelforskruning.

Et udluftningsfilter på forsiden af huset sikrer en god balance med atmosfærisk tryk for hydrostatiske niveausensorer.

BJSC inkluderer inde i hovedet:
• Et kabelbinder til at fastgøre kablet.
• En terminal med skruestik på et printkort til at forbinde sensorkablet og
forlængerkabel til PLC
BJSC
Følerholder
 
Varenummer: 
590 799: PP
590 797: PVDF
755 501: Rustfri holder
Se yderligere muligheder i datablad

Modstandsfølere

CLAUS LAVER TESKT TIL
ES 2001
STE
TVI
MINITEV

Forstærker relæ: ES 2001
Beskyttelse af Reed-kontakt
Udgange: 2 skiftekontakter, spændingsfri; 5A / 250 V AC / 500 VA
Status relæ display
Regulering mellem to triggerpunkter
Justerbar tidsforsinkelse
Alle Reed-kontakter lider af induktiv eller kapacitiv ladning på grund af start af pumper eller motorer, hvilket fører til tidlig ældning og funktionsfejl.
En løsning er at beskytte Reed-kontakter med en relæforstærker for at sikre større koblingskraft og levetid.

ES 2001 forstærker kommuteringssignaler på lavstrøms- og lavspændingsdetekteringssløjfer, f.eks. ved brug af Reed-kontakter.

Montering: på DIN-skinne for nem integration i industriskabe. På fronten viser en LED status for udgangsrelæet. Dette relæ
ES 2001 er også perfekt til væskedetektion eller væskeniveauregulering (dokumentation 530-01).
ES 2001 relæer er designet til:
- Reed kontakt, modeller inkluderet i BRK60, MNR6, MNR7 osv.
- Flow switch, såsom Z42 (IDP – PDP), CDP osv.

Hvert relæ tillader en regulering mellem to triggerpunkter. For eksempel at fylde eller tømme en tank ved automatisering af en pumpe (eller en ventil). Hvert relæ har 2 udgange omskiftelige kontakter, potentialfrie for at tillade kørsel for eksempel en strømsløjfe eller en automat.Resistiv niveausonde STE
• Til niveaukontrol
• Anvendelser med ledende væsker
• 1 til 5 elektrodestænger
• Niveaukontrol med
relæer ES2001 og ES5000
Niveaukontrol i åbne eller lukkede beholdere
- Alarm for overskud eller mangel på væske (lækagedetektion, tomme rørledninger, tørpumpeforebyggelse osv.)
- Fyld eller dræn funktion med ES 2001 relæ
STE niveausonden med et relæ ES2001 registrerer niveauet af elektrisk ledende væsker.
Ifølge modellen kan op til 5 niveauer udløses (ved at bruge tanken som
referenceelektrode).
Sørg for en referenceelektrode, hvis tanken er lavet af isolerende materiale.
Disse STE-prober er ikke egnede til væsker med kulbrinter eller fedt eller til enhver anden anvendelse, hvor et isolerende lag kan aflejre sig på elektrodestængerne.


Resistive niveausonder
TVI & MINITEV
Til alle elektrisk ledende væsker
• 1 til 4 elektroder
• Materialer: Metaller - PTFE
• Tryk op til 200 bar
• Temperatur op til 220 °C
• Fittings eller BSP eller NPT
• Tilslutningshoved i aluminium
Elektrisk modstandsvariation, forårsaget af tilstedeværelsen af en væske mellem to elektroder, konverteret af niveaurelæ som ON/OFF-signal (se datablade relæ ES 2001, 530-01 og 233-01 for RXM).
Elektrodens længde justeres i henhold til afstanden til triggerpunktet.
Niveaukontrol eller regulering, på åbne tanke eller lukkede tanke, rør, åbne kanaler mv.
• Registrering af tilstedeværelse eller mangel på væske (lækager, tomme rør, tørløbsdetektion for pumper).
Hver sonde har tre dele:
- Støbt aluminiumshoved (IP 55) med skrueklemmer og kabelforskruning (undtaget på MINITEV)
- Montering: AISI 316 L med PTFE-isolator(er).
- Elektroder: AISI 316 L, 1 til 4 elektroder (alt efter model) i den nødvendige længde.
Elektrisk tilslutning: med endespids til terminalen.
En jordforbindelse er tilgængelig inde i huset IP55.

Modstandsfølere 2

CLAUS LAVER TESKT TIL
HE
HS
EF
EFC


Resistive niveausonder TVI & MINITEV
Til alle elektrisk ledende væsker
• 1 til 4 elektroder
• Materialer: Metaller - PTFE
• Tryk op til 200 bar
• Temperatur op til 220 °C
• Fittings eller BSP eller NPT
• Tilslutningshoved i aluminium
Elektrisk modstandsvariation, forårsaget af tilstedeværelsen af en væske mellem to elektroder, konverteret af niveaurelæ som ON/OFF-signal (se datablade relæ ES 2001, 530-01 og 233-01 for RXM).
Elektrodens længde justeres i henhold til afstanden til triggerpunktet.
Niveaukontrol eller regulering, på åbne tanke eller lukkede tanke, rør, åbne kanaler mv.
• Registrering af tilstedeværelse eller mangel på væske (lækager, tomme rør, tørløbsdetektion for pumper).
Hver sonde har tre dele:
- Støbt aluminiumshoved (IP 55) med skrueklemmer og kabelforskruning (undtaget på MINITEV)
- Montering: AISI 316 L med PTFE-isolator(er).
- Elektroder: AISI 316 L, 1 til 4 elektroder (alt efter model) i den nødvendige længde.
Elektrisk tilslutning: med endespids til terminalen.
En jordforbindelse er tilgængelig inde i huset IP55.


Modstandsniveau med fleksible prober: HE - HS
Til elektrisk ledende væsker
• Nedsænkning op til 5 m; kabler: op til 25 m
• Fra 1 til 5 prober
- HE-version: Niveaudetektion på neutrale væsker
- HS version: Niveaudetektion på aggressive væsker
Prober HE og HS, ophængte elektroder, skal i brug med relæer ES2001 til detektering af væskeniveauer i lagertank.

Afhængigt af model kan op til 5 niveauer detekteres (5 triggerpunkter, der bruger vægtanken som referenceelektrode). Angiv en referenceelektrode, hvis tanken er lavet af isolerende materiale (dvs. op til 4 niveaudetektion + 1 reference).

Denne tekniske løsning er ikke egnet til væsker med kulbrinter eller fedt eller til enhver anden anvendelse, hvor et isolerende lag kan aflejres på elektroderne.


Fleksible sonder anbefales til tanke med en højde større end 1000 mm.

Niveauelektroder til brønde
EF / EFC
Kompakte elektroder
• Helt rustfrit stål
• Til ledende væsker
• Leveres med eller uden kabel
På grund af deres design og små dimensioner er disse elektroder velegnede til kontrol af tilstedeværelsen af væske i brønde (pumpebeskyttelse) samt til niveaukontrol i store reservoirer, spærringer mv.
En lav strøm sendes ind i en såkaldt referenceelektrode. Når væsken er i kontakt med referencen og niveauelektroden (triggerpunktet), går strømmen gennem den ledende væske. Denne kortslutning detekteres af et relæ ES 2001, der aktiverer en kontakt til at udløse en alarm (fjernsignal).

EF 16 elektrode er en enkelt kontakt elektrode.

EFC 16 elektrode er en dobbelt-kontakt elektrode, den ydre krop bruges som
reference. Der er ikke behov for en speciel jordforbindelse. Måler strøm
vender tilbage gennem afskærmningen på koaksialkablet, der er forbundet til den ydre krop.