Oliefølere

Risborg Aps tilbyder følgende følere til Bamos NivOil og RAC 531 alarmenheder til olieudskillere.

Følererne kan installeres i zone 0. Alle følere har Ex beskyttelsesklasse II 1 G Ex ia IIB T4.
NivOil og RAC alarmenheder skal monteres i et sikkert område (uden for Ex-området). Kabler, der kommer fra EX-området, og som løber til det sikre område, skal passere gennem trykforskruninger eller vægkanaler med IP67-beskyttelse iht. Standard EN 60529.
Image

OP/5 og OP/10

Olielagtykkelsesføler

Olielagtykkelsesføleren registrerer, hvornår den maksimale olietykkelse er nået i en olieudskiller.

Føleren positioneres nemt i den ønskede højde i vand/olielaget med hjælp af 5 cm indikationer på føleren. Alarmen udløses når olielaget rammer den rustfri spids på føleren.

I tilfælde af læk på olieudskilleren, og en derved faldende væskestand, vil olielavtykkelsesføleren give en alarm når væskestanden er under spidsen.

Føleren leveres med to kabellængder på hhv. 5 meter (OP/5) og 10 meter (OP/10).

Varenavn: OP-5
Varenummer: Bamo 531 101

Varenavn: OP-10
Varenummer: Bamo 531 102

Specifikationer

Materiale: Antistatisk PE stamme.
PE EL følerspids i rustfrit stål
Følertype: Kondensator, højfrekvens
Kapslingsklasse: IP68
Mål: ca. 220 x Ø32 mm
ATEX-certifikat: BVS 07 ATEX E 091 X
Temperaturgrænser: -20 C … + 60 C
Kabel: 2x1mm2 resistent overfor olie og benzin
Maksimal kabelængde: 300 meter
Kablet kan forlænges med ATEX samleboks NivOil CET02
Image

HP/10

Overløbsføler

Overløbsføleren registrerer, hvornår væskerne er på det højeste niveau i olieudskilleren og så snart væskemængden har nået et niveau, der er for højt, udløses en alarm.

Monteres i indløbskammeret, sidehullet skal være i niveau med det ønskede maksimalt tilladte ophobningsniveau. Føleren positioneres i luften over olie-vandlaget. 

Føleren leveres med en kabellængde på 10 meter (HP/10).

Varenavn: HP-10
Varenummer: Bamo 531 200

Specifikationer

Materiale: Antistatisk PE stamme.
PE EL med PTC rustfrit stål sensor
Følertype: PTC sensor, opvarmet
Kapslingsklasse: IP68
Mål: ca. 220 x Ø32 mm inkl. kabelbeskytter
ATEX-certifikat: BVS 07 ATEX E 092 X
Temperaturgrænser: -20 C … + 60 C
Kabel: 2x1mm2 resistent overfor olier og benzin
Maksimal kabelængde: 300 meter.
Kablet kan forlænges med ATEX samleboks NivOil CET02

Image

SP/10

Slamlagsføler

Slamlagsføleren registrerer og udløser en alarm, når den maksimale slamlagshøjde er nået. Føleren positioneres i bunden af beholderen således at enderne på U-føleren er 2 cm under alarmniveauet. 

Føleren leveres med en kabellængde på 10 meter (SP/10).

Anvendelsesområde:

Til måling af slamlagstykkelse i olieudskillere og spildevandsanlæg i bilvaskehaller.

Varenavn: SP-10
Varenummer: Bamo 531 301

Specifikationer

Følermateriale: PVC
Følertype: Ultralydsregistrering
Kapslingsklasse: IP68
Mål:  ca. 145x90x25mm. U-føler.
ATEX-certifikat: BVS 09 ATEX E 021 X
Temperaturgrænser: -20 C … + 60 C
Kabel: 2x1mm2 resistent overfor olie og benzin
Maksimal kabelængde er 300 meter. Kablet kan forlænges med ATEX samleboks NivOil CET02

Eksklusivt til 12V og BBS Nivoil alarmsystemer

Image

HPS/10

Overløbsføler

Overløbsføleren registrerer, hvornår væskerne er på det højeste niveau i olieudskilleren og så snart væskemængden har nået et niveau, der er for højt, udløses en alarm.

Monter føleren på en sådan måde, at den nederste flade af ultralydsgaflen er i højden af ​​det ønskede maksimalt tilladte ophobningsniveau. Føleren positioneres i luften over olie-vandlaget.

Føleren leveres med en kabellængde på 10 meter (HPS/10).

Varenavn: HPS-10
Varenummer: Bamo 531 205

Specifikationer

Materiale: PVC
Følertype: Ultralydssensor
Kapslingsklasse: IP68
Mål: ca. 145x90x25mm
ATEX-certifikat: BVS 09 ATEX E 021 X
Temperaturgrænser: -20 C … + 60 C
Kabel: 2x1mm2 resistent overfor olier og benzin
Maksimal kabelængde: 300 meter.
Kablet kan forlænges med ATEX samleboks NivOil CET02