Image

Bamo Niveaumåling

Bamo´s bredde pallette af produkter indenfor niveaumåling dækker de fleste ønsker til niveaumåling i de fleste væsker og beholdertyper.

Niveaumåling fra manuel pejlestok, flydeafbrydere, simple niveausystemer (flyder/kontravægt), hydrostatiske niveauindikatorer, magnetiske niveauindikatorer, væskesøjlefølere, elektriske modstandsfølere til berøringsfri ultralydsføling.

Produkterne er velegnet til niveaumåling i tromler, IBC tanke, ikke gennemsigtige beholdere, overjordiske og underjordiske tanke og meget mere.

Niveaumåling i væsketyper som vand, olie, diesel, benzin, baser og syrer. Aggressive væsker, ikke- oxiderende væsker, tykflydende væsker, væsker med faste partikler over til væsker der afgiver skadelige eller ætsende dampe.

Signalgivning via niveauafbrydere, modstandsrelæer med hjælp fra den smarte analyse og niveaualarmenhed BAMOWIZ med op til 8 fastsatte grænseværdier.

Gå på opdagelse i produkterne herunder.

Bestil et tilbud

Alarmer

Alarmer

BAMOWIZ
MAXIMAT TC1B
Modstandsrelæer

Modstandsrelæer

ES2001
ES 5000
RXM2851
Niveauindikator

Niveauindikator

Ikke gennemsigtige beholdere
MAGTOP og FS4
Niveauindikator

Niveauindikator

Aggresive væsker og ætsende dampe
SFA og SFA/E
Niveauindikator

Niveauindikator

Tilbehør til SFA
Niveauindikator

Niveauindikator

Tørløbssikring
SECURICUVE og GNR 5
Niveauindikator

Niveauindikator

Niveauindikator til store tanke
JAR
Niveauindikator

Niveauindikator

Pejlestokke
Væskesøjleføler

Væskesøjleføler

BAMONIV
BAMONIV TPS
Flyderafbrydere

Flyderafbrydere

SS2
SG2
C
PR2
ATEX/Diesel flydeafbrydere

ATEX/Diesel flydeafbrydere

PR2 Ex
NIVAPRESS SGE 25
INTERNIV 590
MNR 7 Ex
Hydrostatiske niveaumålere

Hydrostatiske niveaumålere

NIVAPRESS SGE 25
MEMPRO S6
INTERNIV 590
Tilbehør til følere

Tilbehør til følere

BJSC følerholder
Kabelaflastning

BAMOWIZ: Grafisk display af målinger

Den fleksible berøringsfølsomme BAMOWIZ grafiske alarm viser konstant målinger af niveau, frekvens, turbiditet, tryk eller trykfald.

BAMOWIZ kan kobles til alle standard analoge 4 til 20mA- og impulsfrekvens følere, helt fra 0.04Hz op til 10 KHz, hvilket giver adgang til alle typer målinger og advarsler om grænseværdier samt status af tilsluttede relæer.

BAMOWIZ har mange måleenheder (µS/cm, Ω, °C, bar) og kan fra følerdata vise niveau-, volumen-, og turbiditetsændringer, både som nutidsindikator, visninger af totaler og beregning af tendenser i målingerne.

Som udgangsfunktion indeholder BAMOWIZ også 3 relæer der kan kobles til andre enheder.

Som makker til BAMOWIZ er SGE-25 føleren oplagt da SGE-25 bruges i niveaumåling af klare væsker, opbevaret i tanke, dybe brønde eller piezometre.

Denne føler anbefales specielt til overvågning og styring af dykpumper, hvilket BAMOWIZ med de 3 udgangsrelæer er som skabt til.
SGE-25 hænger nederst i tanken og måler i 3 udgaver fra 0 til 500 meters væskesøjle. Føleren er monteret med ledningen i BJSC følerholderen i toppen af tanken.

Image
Image

BAMOSONIC: NIVEAUMÅLING MED ULTRALYD

Fremragende instrumenter til niveaumålinger af væsker baseret på den berøringsfrie ultralydsmetode, helt op til 8 meter over væsken!
Den passer til situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at have direkte fysisk kontakt med væsken.
BAMOSONIC kan bruges både til stillestående og turbulent væske
Eksempelvis: Korrosion/tæring af våde dele fra kemikalier, forurening (spildevand) eller aflejringer på måleinstrumenter mv i tanke, sumpe eller løfteanlæg.
 
Strålen er begrænset til en rumvinkel på 5° eller 7° alt efter modellen.
Den smalle strålevinkel sikrer en pålidelig måling i siloer, selv med tætte vægge eller udragende genstande. Som et resultat af denne snævre vinkel, er de udsendte ultralydsbølger fokuseret på dyb penetration gennem gasser, dampe og skum.
 
BAMOSONIC N-DIS displaymodulet giver adgang til programmering af alle parametre (f.eks. måleenhed, højde- eller volumenmåling, tankform osv.) 
Nøjagtigheden på 8 meter er 5mm, målingen sendes via et standard 4-20 mA kredsløb
Kan bruges til væsker fra -30 til +90 C, effekten er under 1 W.
 
Ultralydsniveaumåling er baseret på princippet om at måle den tid, det tager for ultralydsbølgerne at bevæge sig mellem BAMOSONIC og væskeoverfladen.
Image

Niveaumålingsalarmer

BAMOWIZ med digital berøringsskærm og grafisk farvedisplay til analyse og tendens visning. Kan derudover anvendes som alarmenhed med op til 8 fastsatte grænseværdier.
BAMOWIZ er fleksibel til analyse og visning af analoge 4-20 mA inputdata såsom niveau, volumen, tryk, temperatur eller turbiditet, med enhederne μS, Ohm, Ω, °C, bar, liter osv.
 
Specielt kan BAMOWIZ vise differenstryk mellem 2 følere og via frekvensindgangen kan BAMOWIZ vise flow og optælling af impulser helt op til 10kHz
 
 
MAXIMAT TC1B er en visuel og akustisk alarmenhed til tørkontaktfølere.
Den indbyggede summer giver en alarm og LED’en informerer visuelt om alarmstatus.
Maximat TC1B er velegnet til beholdere med væsker, spildbakker og opsamlingsbassiner
Varenavn: Bamowiz
Varenummer:
217 213: 230V AC
217 214: 18-36V DC
Alarm til 2 følere
Anvendelse: Grafisk alarm
Følertilslutning: Alle 4-20mA følere
 
Varenavn: TC1-B
Varenummer:
555 740: 230 V AC
555 741: 24V DC
Alarm til 1 tørkontakt føler
Anvendelse: Alarm til tørløbssikring
Følertilslutning: SS2, MNR6 og MNR 7

Niveauafbrydere/skiftekontakter

Skiftekontakter
Fælles for skiftekontakterne er at de aktiveres via en magnet der glider forbi. Magneten aktiverer skiftekontakten og giver elektronisk kontakt. Når magneten glider forbi igen slukker kontakten.
 
BSM 501 og BSM 515: Niveauafbryder/skiftekontakt/relæ
Magnetdrevede bistabile skiftekontakter med høj skiftekapacitet.
 
Kan anvendes sammen med niveaumålingsenhederne SFA, SFA/E, GNR6, GNR5, FS4 og rustfri MAGTOP.
 
 
BRK 60 og BRT 60: Niveaukontakter
Skiftekontatkerne er bi-stabile med en skiftekapacitet på 60 VA. BRT 60 er beregnet til temperaturer op til +200°C.
 
Kan anvendes sammen med niveaumålingsenhederne SFA, SKA/CR, FS4, GNR5 og MAGTOP.
 
Fælles tilbehør: Relæ ES 2001 der giver større skiftekapacitet.
Varenavn: BSM 501
Varenummer:
Se flere varianter i datablad
 
Magnetisk skiftekontakt
Anvendelse: JAR, SFA, GNR, FS4, MAGTOP
Varenavn: BRK 60
Varenummer:
Se flere varianter i datablad
 
Magnetisk skiftekontakt
Anvendelse: JAR, SFA, GNR, FS4, MAGTOP
Varenavn: BRK 60 / MAG
Varenummer:
Se flere varianter i datablad

Magnetisk skiftekontakt
Anvendelse: MAGTOP
 
Varenavn: BRT 60
Varenummer:
Se flere varianter i datablad

Magnetisk skiftekontakt
Anvendelse: MAGTOP, 200 grader

Modstandsrelæer

Modstandsrelæerne er anbefalet til målinger af elektrisk ledende væsker via modstandsfølerne STE og TVI.
Et modstandsrelæ anvender væskens elektriske ledningsevne; væsken danner en elektrisk bro mellem de nedsænkede elektroder, relæet skifter når broen opstår.
Med 2 elektroder kan relæerne overvåge et niveaupunkt, dvs fungere som overløbs- eller tørløbsalarm. 
 
Modstandsrelæerne kan også bruges som almindelige relæer, specifikt er ES 2001 anbefalet af Bamo til dette.
ES 2001 og ES 5000 kan indstilles mellem modstande fra 1kΩ op til 150kΩ, mens RXM 2851 er justerbar fra 4,7MΩ til 100MΩ. 
Med ES 2001 og ES 5000 kan der indsættes en forsinkelse på relæskiftningen.
 
 
ES 2001 er anbefalet til styring af minimum og maksimum væskeniveau.
 
ES 5000 er anbefalet til niveau- og lækageovervågning, med LISA tilsluttet bliver alle lækager opdaget på et øjeblik.
Relæet har integreret kabelbruds- og kortslutningsovervågning og følsomhed, hysterese og forsinkelsestid kan justeres. 
 
RXM 2851 er anbefalet til dårligt ledende væsker, eksempelvis kemisk rent vand.
ES 2001
Modstandsrelæ
 
Varenummer:
530 200: 230V AC
530 210: 115V AC
530 220: 48V AC
530 230: 24V AC
530 252: 12V DC
530 254: 24C DC
ES 5000
Relæ bl.a. til LISA
 
Varenummer:
544 300: 220V AC
544 310: 115V AC
544 320: 48V AC
544 330: 24V AC
544 352: 12 V DC
544 354: 24 V DC
RXM 2851
Relæ til dårligt ledende væsker 
Varenummer:
533 100: 230V AC
368 100: Koaksialkabel, lav impedans
 
 
 

Niveauindikatorer til ikke gennemsigtige beholdere

Trykbestandig MAGTOP, i rustfrit stål eller plastik
MAGTOP viser direkte øjeblikkeligt aflæsning af væskeniveau hvor det er væsken selv der aflæses.
MAGTOP er velegnet til uklare og lukkede metal eller plastik beholdere.
MAGTOPs mekaniske og kemiske modstandsdygtighed muliggør brug til varmt vand, olie, baser eller syrer.
 
 
FS4: Magnetisk viser til niveauafbrydere til tanke og tromler
FS4 er velegnet til niveaumåling af gennemsigtige kemikalier eller affalds væsker i uigennemsigtige beholdere, tromler eller underjordiske beholdere.
Aflæsningen foregår direkte gennem det gennemsigtige rør, med en flyder i beholderen der bevæger en magnetisk viser.
Kan også anvendes til direkte kontrol af pumper, ventiler eller alarmer med brug af niveauafbrydere.
 
Tilbehør: BSM 501 eller BRK60.
Magtop i stål
Stål niveauindikator
 
Varenummer: 
Magtop 300: Rustfri vandret
Magtop 400: Rustfri lodret over beholder
Magtop 410: Rustfri lodret over beholder

Placering:
 Side eller topmontering.
Væsketype: Varmt vand, olie eller syre/baser
 
Magtop
PVC/PPH/PVDF niveauindikator
Varenummer:
Magtop 801: PVC
Magtop 803: PPH
Magtop 806: PVDF
 
 
 
Placering: Sidemontering.
 
Væsketype: Varmt vand, olie eller syre/baser
Primært til aggresive væsker
FS4 Tank
Niveauindikator til montering i toppen af en tank
Varenummer: 
584 300: Standard, PPH og PVC
584 310: Standard, PCV
584 400: Standard, PPH og PP
 
 
Placering: I toppen af tanken
 
Væsketype: Til kemikalier eller affaldsvæsker i uigennemsigtige beholdere.
FS4 Tromle
Niveauindikator til montering i toppen af en tromle
Varenummer: 
584 520: Tromle, PCV, PPH
584 530: Tromle, PPH
 
 
 
 
Placering: I toppen af tromlen
 
Væsketype: Til kemikalier eller affaldsvæsker i uigennemsigtige beholdere.

Niveauindikator til aggressive væsker

Fælles for alle SFA niveauindikatorer
Simple niveauindikatorer der viser væskeniveauet i tanken via en flyder med en indbygget magnet ophængt via 2 taljer, en over tanken og en over målestokken.
 
SFA er bl.a. velegnet til tyktflydende-, aggressive (syrer og baser) og/eller affaldsvæsker. Kan installeres i op til 6 meter høje beholdere.
 
SFA/CR viser niveauindikation med reducet længde af målestokken over tanken.
Højden er reduceret ved modvægten der er ophængt til en tredje talje for at halvere den indikerende bevægelse i forhold til flyderens bevægelse.
Kan anvendes til vand, syrer, baser osv.
 
SFA/E viser niveauet i gastætte beholdere. Systemet er designet til væsker, der afgiver skadelige eller ætsende dampe, eller til at beskytte den lagrede væske mod den omgivende atmosfære.
 
 
Fælles tilbehør
Niveauafbryder BSM 501 eller BRK 60 og gradueret PVC-målestok.
Desuden findes ekstra moduler og tilbehør til SFA serien
SFA
Niveauindikator
 
Varenummer: 
583 010: Rustfri stål
583 020: PPH
583 030: PCV
583 570: PCV rør
583 571: Samlesæt til rør
 
Væsketype: Kan anvendes til vand, syrer, baser osv.
SFA / CR
Niveauindikator med reduceret målestok
Varenummer: 
583 800: Rustfri
583 850: PPH
583 890: BRK Skiftekontakt
 
 
 
Væsketype: Kan anvendes til vand, syrer, baser osv.
SFA/E
Gastæt niveauindikator
 
Varenummer:
583 570: Styrerør (Påkrævet)
583 701: Stort modulsæt
583 720: Lille modulsæt
 
 
 
Væsketype: Kan anvendes til skadelige eller ætsende dampe.

Tilbehør til SFA serien

Graduerede målestokke til SFA
 
Varenummer:
583 650: cm
583 651: %
583 652: Lineær skala
583 655: Ikke lineær skala
583 654: Sammenslutning
 
Graduerede målestokke leveres i vejr og UV bestandig materiale efter kunde ønske
SFA moduler
 
Varenummer: 
583 580: Standard sæt
583 581: Rørforlænger
583 020: PP sæt
583 701: Gastæt sæt

P41 576: Spændebånd
582 055: Justerbar beslag
585 163: BSM501 Niveauafbryder
Tilbehør til SFA serien
 
Varenummer: Se datablad
 
Indhold:
Målestokke
Niveauafbrydere
Flydere
Taljer
Modvægte
Styrerør mm.
 

Tørløbssikring

SECURICUVE til niveauovervågning og tørløbssikring.
Kan bruges som niveauovervågning i overfladebehandlingsbeholdere f.eks i galvaniseringsbade.
Kan bruges som tørløbssikring til beskyttelse mod risiko for overophedning efter lækage/fordampning eller fyldningsfejl.
Når væskeniveauet falder, skifter magneten position og en magnetisk niveauafbryder skifter signal.
 
 
GNR 5 – PVC indikatoren består af et gennemsigtigt PVC-rør, som gør det muligt at se væskeniveauet i tanken. Kan anvendes på tanke fra 0,4 til 5 meter højde.
Med BSM- eller BRK-niveaukontakter er det muligt at detektere et eller flere niveauer for at rapportere en høj/lav-niveaualarm, der aktiverer pumper.
 
Fælles tilbehør: BRK 60 og BSM 501
SECURICUVE
Stål/PVC/PPH/PVDF niveauindikator
 
Varenummer:
584 500: PPH
584 550: OVDF
 
Placering: Side eller topmontering.
 
Væsketype: Varmt vand, olie eller syre/baser
GNR5
Sidemonteret niveauaflæsning
 
 
Varenummer: 
Mange kombinationer, se detaljer i datablad
 
Placering: Sidemontering
 
 
Væsketype: Ikke-oxiderende væsker, syre og baser

Niveauindikator til store tanke

JAR niveauindikator er designet til store udendørs stålbeholdere op til 15 meters højde.
JAR inkluderer en flyder og en viser, der løber langs en gradueret målestok og følger direkte bevægelsen af flyderen placeret i beholderen.
 
JAR - CR niveaumåler i stål, med reduceret målestok, der nemt viser væskeniveauet i store beholdere med en indikator på en ekstra talje, halverer længden flyderen løber.
 
 
Fælles tilbehør: BSM 501/J og graduerede målestokke
JAR
Stål niveauindikator
 
Varenummer:
582 010: JAR sæt
Se datablad for reservedele og tilbehør
 
Væsketype: Kan anvendes til vandbeholdere, smøringsolie tanke osv
JAR / CR
Stål niveauindikator med reduceret skala/målestok
Varenummer: 582 011
Databladet har meget tilbehør
Aflæsgnings skala: Op til 3m.
 
 
Væsketype: Kan anvendes til vandbeholdere, smøringsolie tanke osv
Graduerede målestokke
Vejr og UV bestandig i PCV
 
Varenummer: 
570 135: %
570 136: cm
570 137: Lineær skala
570 138: Ikke lineær skala
500 000: Sammenslutning
 
 

Niveauindikator tilbehør

Graduerede målestokke leveres i vejr- og UV bestandig materiale efter kunde ønske. Eksempler på målestoks aflæsninger: %, liter, m³, cm, etc. Anvendes sammen med niveauindikatorerne SFA, SFA/E, GNR4, FS4 m.m.
 
Manuel foldbar træ pejlestok til manuel niveaumåling i tanke og beholdere.
Pejling af væskeniveau op til 365 cm. Foldbar sortmalet træ stok med hvid cm skala.
 
Manuel lang aluminium pejlestok til manuel niveaumåling i tanke og beholdere.
Sort alu pejlestok med hvid cm skala og messingstuds i bunden. Profilmål: 1 x 1 cm.
Graduerede målestokke
 
Varenummer: 
U form: 
583 650: cm
583 651: %
583 652: Lineær skala
583 655: Ikke lineær skala
583 654: Sammenslutning

L form: 
570 135: %
570 136: cm
570 137: Lineær skala
570 138: Ikke lineær skala
500 000: Sammenslutning

Tilbehør til: 
U form: SFA, SFA/E og andre gennemsigtigt PVCrør
L form: GNR4, FS4 og andre direkte aflæsning
 
Manuel foldbar pejlestok
 
Varenummer:
PEJL-FOLDBAR
 
Fra 0 til 365 cm pejling
Sortmalet træ med hvid cm skala
Total længde 458 cm
Foldes via 4 plast led
 
Anvendelse:
Til manuel niveaumåling i tanke
Manuel alu pejlestok
 
Varenummer:
PEJL-ALU
 
Leveres i 3 udgaver:
Måleskala / Totallængde:
200 / 300 cm
250 / 350 cm
350 / 450 cm
 
Anvendelse:
Til manuel niveaumåling i tanke
Tank dryer
 
Varenummer:
Tank Dryer
 
Anvendelse:
Til opsamling af vand i brændstoftanke.
Suger vand fra diesel, benzin, bio-diesel og fyringsolie

BAMOSONIC: Berøringsfri niveaumåling med ultralyd

BAMOSONIC måler kontinuerligt væskeniveau via ultralyd.
Den passer til situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at have direkte fysisk kontakt med væsken.
Ultralydsstrålen er begrænset til en rumvinkel på 5° eller 7°. Nøjagtigheden på 8 meter er 5mm.
Målingen sendes via et standard 4-20 mA kredsløb. Kan bruges til væsker fra -30 til +90 C, effekten er under 1 W. 
 
BAMOSONIC
Ultrasonisk væskemåler
 
Varenummer: 
597 220: 0,2-4m, PP
597 202: 0,25-6m, PP
597 205: 0,35-8m, PP
597 222: 0,2-4m PVDF
597 223: 0,25-6m, PVDF
597 902: Display

Hydrostatiske niveaumålere

Måler trykket af en væskesøjle
 
NIVAPRESS SGE-25 hydrostatisk niveauføler i rustfrit stål, målingen sendes via et standard 4-20mA eller 0-10V kredsløb og har indbygget overspændingsbeskyttelse.
NIVAPRESS anbefales til overvågning og styring af dykpumper.
Målinger op til 500m og kabellængder op til 500 kan bestilles. Fåes som standard 4-20mA, 0-10V eller ATEX 4-20mA.
 
MEMPRO S 6.6: Hydrostatisk niveauovervågning
Universal niveaumåling til trykløse beholdere, til aggressive væsker og overvågning af opbevaringstanke.
MEMPRO måler lufttrykket i et målerør der er lukket i den ene side og nedsænket i væsken, denne bliver sendt via et standard 4-20 mA kredsløb. Med indbygget automatisk kalibreringsfunktion og 4 justerbare relæer.
 
INTERNIV 590 hydrostatisk niveauføler i rustfrit stål, målingen sendes via et standard 4-20 mA kredsløb.
INTERNIV er perfekt tilpasset til overvågning og kontrol af dieselniveau i lagertanke.
NIVAPRESS SGE 25
Hydrostatisk niveaumåler
 
Varenummer
Væskesøjle; Kabellængde
590 711: 1 m; 4 m
590 721: 2 m; 4 m
590 731: 5 m; 7 m
590 741: 10 m; 12 m
MEMPRO S6
Væsketrykmåler
 
Varenummer:
592 700: Standard
PVC/PP samt 1m, 2,5m, 4m, 10 m måleskala
Se flere varianter i datablad
 
INTERNIV 590
Væsketrykmåler til diesel
 
Varenummer
590 850: 100 mBar
590 852: 160 mBar
590 854: 250 mBar
 
 

Magnetiske niveaumålere til tyndtflydende væsker

MNR 6 findes i versioner med PVC, PPH, PVDF eller rustfri stål.
MNR 6 anbefales til tyndtflydende, ikke-klæbende væsker, uden magnetiske partikler eller flydende faste stoffer. Niveaumålingen påvirkes ikke af skum og dampe.
 
MNR 6 har indbygget 2 skiftekontakter der kan bruges til automatisering af pumper og lav- og højalarmsignaler, overfyldningsdetektering mv. Måler op til 1,5 meter. Vist med 3 forskellige tilslutningshoveder
 
 
MNR 7 findes i versioner med PVC, PP eller PVDF.
MNR7 anbefales til tyndtflydende aggresive væsker, der ikke tilstopper og er fri for suspenderede faste partikler. Målingen påvirkes ikke af skum og dampe.
 
Op til 4 Reed-kontakter aktiveres af den indbyggede magnetflyder, giver MNR7 mulighed for at måle et normalt, højt/lavt, for højt/lavt niveau målt over en afstand på 2,5 m. Dette giver mulighed for advarsler og alarmer uden brug af flere enheder.
 
 
Fælles tilbehør: ES 2001, for at forlænge levetiden og øge skiftekapaciteten.
MNR 6
Magnetisk væskehøjdemåler
 
2 magnetiske kontakter aktiveres via indbygget flyder
 
Varenummer: 
Røret findes i PVC, PPH, PVDF eller rustfrit stål

Flyderen findes i PPH, PVDF eller rustfrit stål
 
Se flere varianter i datablad
MNR 7
Magnetisk væskehøjdemåler
 
Op til 4 magnetiske skiftekontakter aktiveres via indbygget flyder
Varenummer:
Rør findes i PVC, PPH eller PVDF
 
Flyder findes i PPH og PVDF
 
 
Se flere varianter i datablad
MNR 7 / 5
Magnetisk væskehøjdemåler
 
Op til 3 magnetiske skiftekontakter aktiveres via indbygget flyder
Varenummer: Se i datablad
Rør af rustfrit stål
 
 
Flyder af rustfrit stål
 
 
Se flere varianter i datablad
ES 2001
Modstandsrelæ
 
Varenummer:
530 200: 230V AC
530 210: 115V AC
530 220: 48V AC
530 230: 24V AC
530 252: 12V DC
530 254: 24C DC
 
 
 
 

Væskesøjlefølere til aggressive væsker

BAMONIV TPS OG BAMONIV: Keramiske hydrostatiske niveaumålere
Begge følere måler trykket af væsken og afgiver et 4-20 mA signal, der er proportionalt med væskehøjden, med en målenøjagtighed på 0,35 % af væsketrykket.
 
BAMONIV TPS: Nedsænket niveaumåler i klare eller let forurenede væsker.
BAMONIV-TPS er designet til aggressive væsker, der er klare eller let forurenede. 
Anvendelseseksempler: Kemisk industri, galvaniseringsanlæg eller spildevandsanlæg.
 
 
BAMONIV: Niveaumåler skruet på siden af tanken.
BAMONIV er designet til niveaumåling på aggressive, tyktflydende eller forurenede væsker i tanke uden ekstra tryk. 
Anvendelseseksempler: Diesel eller smøringsolier; tyktflydende eller dejagtige væsker; ætsende, sure eller basiske væsker.
BAMONIV TPS
Hydrostatisk niveaumåler
 
Måler væsketrykket i nedsænkningshøjden
 
Varenummer: 
Se flere varianter i datablad
 
Måleskala for væskesøjle:
Fra 0-1m til 0-6m
 
BAMONIV
Hydrostatisk niveaumåler

Skruet på siden af tanken, måler via væsketrykket

Varenummer: 
591 400: G1½" gevind
591 500: 2m PVC kabel

Måleskala for væskesøjle: 
Fra 0-0,6m til 0-10m

Følere med flydere

RTM: Kontinuerlig niveausender
Findes i selvstændig version og version beregnet til MNR6/7, MAGTOP eller SFA modvægte.
RTM måler konstant væskeniveauet i 1 cm intervaller via indbyggede Reed kontakter og en magnet. RTM sender resultatet i et standard analogt 4-20 mA signal eller en potentiometrisk modstand. 

RTM monteres direkte på toppen af en tank eller container.

Anbefalet tilbehør: BAMOWIZ (datablad 217-01) eller ITU (datablad 222-03) til visning af aktuelt niveau og alarmering af niveauændringer.


CF30: Flydeafbryder med 1 skiftekontakt
Findes med vandret og lodret flyder
Den vandrette flyder sikrer størst følsomhed for væskebevægelser, den lodrette minimere pladskrav.
CF30 kan bruges til overfyldningssignal af beholdere/tanke, opsamlingsbeholdere og afløbsrender.

Kompatibel med følgende væsker: Diesel, smøringsolie, regnvand, vand-glykol blandinger.

Følles tilbehør: Relæ ES 2001 der giver større skiftekapacitet

RTM
Kontinuerlig niveausender
 
Varenummer: 
Stang/flyder, min/maks
586 051: Rustfri stål, 50/100cm
586 101: PVC/PP, 25/150cm
586 201: PP/PP, 25/150cm
586 301: PVDF/PVDF, 25/150cm
586 501: Rustfri stål, til MAGTOP eller SFA
CF30
Lodret eller vandret flydeafbryder
Varenummer:
579 600: Lodret, speciallængde
579 601: Lodret, 40cm
579 610: Vandret, speciallængde
579 611: Vandret, 16,5cm
579 615: Lodret, BSP2",speciallængde
 
ES 2001
Modstandsrelæ
 
Varenummer:
530 200: 230V AC
530 210: 115V AC
530 220: 48V AC
530 230: 24V AC
530 252: 12V DC
530 254: 24C DC

Flyderafbrydere

NIVOSTOP flyderafbrydere er alle designet til følge væskeniveauet, når væsken overstiger et valgt niveaupunkt, skifter den indbyggede skiftekontakt.
Alle flydeafbrydere monteres i toppen af tanken.
NIVOSTOP SG2, C og PR2 har integreret modvægt, dette gør at føleren forbliver nedsænket og skifter i et meget lille område.
 
NIVOSTOP SS2 fastspændes på et valgt niveaupunkt der er grænsen for væskehøjden.
Den er uden kviksølv, nem at installere og kompatibel med kemikalier.
Anbefalet til spildevandsløfteanlæg, fyldnings-/tømningskontrol af tank og væskeniveaukontrol i alle brancher.
 
 
NIVOSTOP SG2 er anbefalet til væsker med ≥ 1 kg/dm³ og er praktisk til væsker med faste partikler.
Længden af kablet fra toppen er måleniveauet. Den integrerede modvægt gør NIVOSTOP SG2 mindre følsom overfor turbulenser.
Anbefalet til spildevands- og løfteanlæg, pumpestationer og septiktanke.
 
 
NIVOSTOP C er anbefalet til brug i aggressive væsker, syrer og baser kompatible med PP, FEP og FPM, på en temperatur op til 100 °C.
 
 
NIVOSTOP PR2 er anbefalet til hårdhændede miljøer. Eksempelvis spildevandspumpe- eller løftestationer
PR2-modellen har et højkvalitets neoprenkabel med stor diameter og et forstærket forseglingssystem, som giver den maksimal holdbarhed og pålidelighed under hårde miljøforhold.
 
 
Fælles tilbehør: Ringformet kabelhænger (520 917) og Kabelophæng med kileklemme (520 919)
NIVOSTOP SS2
Væskekontrol i alle brancher 
 
Varenummer:
Fåes i cigarformet og pæreformet.
Fåes i længder fra 2 til 10 meter
Se flere varianter i datablad
NIVOSTOP SG2
Væsker med faste partikler 
 
Varenummer:
520 821: 5m ledning
520 826: 10m ledning
520 829: over 10 m ledning
 
 
NIVOSTOP / C
Til aggresive væsker
 
Varenummer:
520 705: 5 m kabel
520 710: 10 m kabel
520 720: 20 m kabel
 
 
Nivostop PR2
Heavy duty
 
Varenummer: 
522 306: 6 m kabel
522 310: 10 m kabel
522 315: 15 m kabel
522 320: 20 m kabel
 

Flyderafbryder til drikkevand

NIVOSTOP® / ACS er designet til drikkevand og til fødevareindustrien (ACS: Fransk godkendelse af varer til brug i drikkevand).
NIVOSTOP / ACS
Niveauafbryder til drikkevand/fødevarer
 
Varenummer.
523 010: 10 m kabel
523 020: 20 m kabel

ATEX og diesel følere

ATEX certificerede følere til eksplosive væsker, diesel og målinger i farlige områder


NIVOSTOP PR2-EX flyderafbryder er designet til følge væskeniveauet i tanken. Når væsken oversiger et valgt niveaupunkt, skifter den indbyggede skiftekontakt.
Flydeafbrydere monteres i toppen af tanken.
Neoprenkablet har indbygget Carbon Black der leder eventuel elektrisk ladning til et jordet kabel.

NIVAPRESS SGE-25 hydrostatisk niveauføler i rustfrit stål, målingen sendes via et standard 4-20mA eller 0-10V kredsløb og har indbygget overspændingsbeskyttelse.
NIVAPRESS anbefales til overvågning og styring af dykpumper.
Målinger op til 500m og kabellængder op til 500 kan bestilles. Fåes som standard 4-20mA, 0-10V eller ATEX 4-20mA.

MNR 7 EX magnetisk niveaumåler i rustfrit stål med op til 4 indbyggede skiftekontakter.
Velegnet til tyndtflydende, ikke-klæbende væsker uden magnetiske og faste partikler.
Anbefalet til automatisering af pumper, automatisk tankfyldning og -tømning.

INTERNIV 590 hydrostatisk niveauføler i rustfrit stål, målingen sendes via et standard 4-20 mA kredsløb. 
INTERNIV er perfekt tilpasset til overvågning og kontrol af dieselniveau i lagertanke.
INTERNIV 590 ikke ATEX godkendt.


Fælles tilbehør: BJSC
PR2 Ex
Flydeafbryder
 
Varenummer:
521 510: 10 m kabel
521 520: 20 m kabel
 
 
 
NIVAPRESS SGE 25
Hydrostatisk niveaumåler
 
Varenummer
Væskesøjle; Kabellængde
590 711: 1 m; 4 m
590 721: 2 m; 4 m
590 731: 5 m; 7 m
590 741: 10 m; 12 m
MNR 7 Ex
ATEX magnetisk niveauføler
 
Varenummer
1 til 4 skiftekontakter
G1" eller flange
Se flere varianter i datablad
 
 
INTERNIV 590
Væsketrykmåler til diesel
 
Varenummer
590 850: 100 mBar
590 852: 160 mBar
590 854: 250 mBar
 
 

Elektriske modstandsfølere

Modstandsfølere anvender væskens elektriske ledningsevne; væsken danner en elektrisk bro mellem de nedsænkede elektroder, relæet skifter når broen opstår. Længden af elektroderne bestemmer skiftepunktet.
Alle modstandsniveaufølere kræver en referenceelektrode, der kan være tanken i sig selv eller en elektrodestang hvis tanken er elektrisk isoleret.
 
 
ES 2001 modstandsrelæ måler elektrisk ledende væsker via modstandsfølerne STE og TVI og er anbefalet til styring af minimum og maksimum væskeniveau.
 
STE modstandsniveauføler med 1 til 5 elektrodestænger hvilket giver op til 4 handlingspunkter: For høj, høj, lav og for lav, dvs overfyldning og tørløbsalarmer.
 
TVI modstandsniveauføler med 1 eller op til 4 elektrodestænger hvilket giver op til 4 handlingspunkter: For høj, høj, lav og for lav, dvs overfyldning og tørløbsalarmer.
 
MINITEV modstandsniveauføler er en mindre kompleks udgave af TVI-1E.
 

Tilbehør til alle modstandsfølere: 
540 010: 0,5m stang
540 011: 1m stang
540 012: 1,5m stang
540 013: 2 meter stang
ES 2001
Modstandsrelæ
 
Varenummer:
530 200: 230V AC
530 210: 115V AC
530 220: 48V AC
530 230: 24V AC
530 252: 12V DC
530 254: 24C DC
STE
Modstandsniveauføler
 
Varenummer
Hoved med plads til:
540 110: 1 stang
540 120: 2 stænger
540 130: 3 stænger
540 140: 4 stænger
540 150: 5 stænger
TVI
Modstandsniveauføler
 
Varenummer:
541 310: TVI-1E
541 420: TVI-2E
541 430: TVI-3E
541 440: TVI-4E
 
 
MINITEV
Modstandsniveauføler
 
Varenummer:
541 330: MINITEV
 
 
 
 
 

Elektriske modstandsfølere

Modstandsfølere anvender væskens elektriske ledningsevne; væsken danner en elektrisk bro mellem de nedsænkede elektroder, relæet skifter når broen opstår. Længden af elektroderne bestemmer skiftepunktet.
Alle modstandsniveaufølere kræver en referenceelektrode, der kan være tanken i sig selv eller en elektrodestang hvis tanken er elektrisk isoleret.

HE modstandsføler til neutrale væsker med op til 5 fleksible elektroder kan måle op til 4 handlingspunkter, For høj, høj, lav og for lav, dvs overfyldning og tørløbsalarmer.

HS modstandsføler til aggresive væsker med op til 5 fleksible elektroder kan måle op til 4 handlingspunkter, For høj, høj, lav og for lav, dvs overfyldning og tørløbsalarmer.

Fleksible elektroder anbefales til tanke med en højde større end 1 m.


EF og EFC er modstandsfølere til brønde og steder hvor der ikke er meget plads.

EF måler modstand mellem elektroden inde i røret og en reference, dvs at EF kræver en jordforbeindelse.


EFC måler modstand mellem elektroden inde i røret og selve røret, dvs at målepunktet er længden af kablet fra toppen af tanken. 
Der er ikke behov for en speciel jordforbindelse.
 
Fælles tilbehør: ES 2001
HE
Modstandsføler
 
Varenummer:
Se flere varianter i datablad
 
HS
Modstandsføler
 
Varenummer: 
Se flere varianter i datablad
 
EF 
Modstandsføler

Varenummer: 
542 016: EF elektrode
542 112: Kabel til EF elektrode
EFC 
Modstandsføler

Varenummer: 
542 018: EF elektrode
542 118: Kabel til EF elektrode

Tilbehør til følere

BJSC atmosfærisk trykbalanceret forgreningsboks i IP 65.
BJSC er designet til at holde kabelophængte sensorer. Et udluftningsfilter på forsiden sikrer en god balance med atmosfærisk tryk for hydrostatiske niveausensorer.
Kabinet i PBT med aftageligt låg, der giver adgang til en kabelbinder og en terminal på et printkort.
 
 
Ringformet kabelhænger anvendes til aflastning af kablet ved installation af følere.
Der anvendes en holder pr. føler. Holderen er fleksibel i toppen for nem montage.
Materiale: Sort PA6. Mål: ca. 110 x 60 mm
 
 
Kabelophæng med kileklemme yder friktion, der holder følerkablet og beskytter modkabelbrud.
Kabelophænget har en plastik karabinehage der forhindrer holderen i at falde ned.
 
 
Rustfri monteringssæt anvendes til aflastning af følerkablet ved installation af følere.
Sættet indeholder kabelbøjle, kovs (bøjle), skruer, rawplugs og strips.
Der anvendes et montagesæt pr. føler.
BJSC
Følerholder
 
Varenummer: 
590 799: PP
590 797: PVDF
755 501: Rustfri holder
Se yderligere muligheder i datablad
Ringformet kabelhænger
Kabelaflastningsholder

Varenummer: 
520 917
Kabelophæng med kileklemme
 
Varenummer:
520 919
Rustfri monteringssæt
Kabelmontering på overflader
 
Varenummer:
Rustri montagesæt