Image

Miljørigtige rengøringsprodukter

Risborg ApS forhandler et bredt program af rengøringsprodukter fra producenten Oil Technics Ltd., Skotland.
Image
Image

Bestil et tilbud

Road Bio

Miljøvenlig rengøringsvæske specielt udviklet til rengøring af oliespild på asfalt. Vandbaseret affedtningsvæske som fjerner oliespild fra vejbaner uden at danne emulsioner eller ødelægge vejoverfladen.
Biologisk nedbrydeligt produkt der ikke indeholder farlige sammensætninger. Road Bio er ikke brandbart. Udlægges direkte over pletten eller oliefilmen med højtryksspuler, spray eller sprøjtebeholder. Bearbejdes med en kost og skal herefter virke i 5-10 minutter. Efterskylles med vand. Til manuel bearbejdning med kost anvendes 1 liter Road Bio til 2m2 oliespild. Ved højtryksspuling og spray anvendes en 4 - 8% blanding.

For håndtering og korrekt anvendelse se sikkerhedsdatabladet.

Emballage: 5, 20, 200 og 1.000 liters beholdere.

Road Bio: En hurtig, økonomisk og miljøvenlig løsning når der skal ryddes op efter diesel eller oliespild på vejene.

Sobo Gold

Sobo Gold bliver bl.a. brugt til rengøring af off shore platforme. Her fjerner produktet effektivt både olie og fedt, og på en så miljøvenlig måde, at produktet er godkendt til brug ved kystnære områder og må udledes direkte i åer, søer og havne. Sobo Gold er et vandbaseret og miljøvenlig affedtningsvæske til rengøring af olie, fedt og snavs på maskiner og udstyr. Anvendes enten ved iblødsætning, nedsænkning eller påsprøjtning. Produktet kan anvendes både med trykspuler eller hedvandsrenser. Ikke giftig og brandbar. Biologisk nedbrydelig og olieudskiller-venlig. Sobo Gold danner lavt til medium skum som påføres den forurenede overflade. Skummet skal virke i 2-3 minutter, før skylning med rent vand. Ved generel rengøring på off shore platforme anvendes en 4-6% blanding. Ved industriel rengøring anvendes en 2-4% blanding. Kan anvendes ufortyndet til meget svære oliepletter.

Sobo Gold er specielt effektivt til meget snavsede maskiner og udstyr, men er også velegnet til den daglige rengøring af gulve og kan anvendes i gulvvaskemaskiner.

For håndtering og korrekt anvendelse se sikkerhedsdatabladet.

Emballage: 5, 25, 200 og 1.000 liters beholdere.

Sobo Gold: Garanteret 100% produkt tilfredshed: Et af de mest effektive olie- og fedtfjernere på markedet.

OT8

Et høj-effektivt, miljøvenlig, ikke-giftigt biologisk rengørings- og affedtningsmiddel.

OT8 fjerner og fordøjer olieforurening fra porøse overflader såsom belægningssten, beton, indkørsler, garagegulve og forpladser - OT8 udkonkurrerer traditionelle oliepletfjernerer ved at fjerne ikke bare spild men også oliepletten.

OT8 trænger ned i oliepletten og fjerner den fra hårde overflader. De specielt udvalgte bakterier og enzymer i OT8, nedbryder den tilbageværende olie helt for at fjerne pletten.

Kombinationen af den miljøvenlige formular og højtydende rengøring, gør OT8 til den perfekte allround oliepletfjerner. OT8 giver dig styrket rengørings resultater uden farer eller giftige bivirkninger af miljøet eller brugere.

Området vædes med vand før behandling. Dernæst hældes OT8 på oliepletten og skal herefter virke i 20-30 minutter. Aktiveres med en kost. Efterskylles med rent vand. 1 liter OT8 rengører 1m2 oliespild.
OT8 er ikke egnet til brug på hydrauliske væsker, syntetiske olier og træolier.
NB!: OT8 må ikke anvendes på asfalt.

For håndtering og korrekt anvendelse se sikkerhedsdatabladet.

Emballage: 4 x 5, 25, 200 og 1.000 liters beholdere.

OT8 fjerner oliespild og oliepletter med garanteret virkning.

Ren Forplads

Ren Forplads er vandbaseret og miljøvenlig affedtningsvæske til rengøring af olie på bl.a. forpladser på tankstationer. Produktet er ligeledes særdeles velegnet til fjernelse af polymer og polymerfilm fra gulve mm. på rensningsanlæg.
Kombinationen af den miljøvenlige udformning og højtydende rengøring gør Ren Forplads til det perfekte allround rengøringsmiddel. Ren Forplads indeholder en kombination af flydende enzymer, bakterier og bionedbrydelige overfladeaktive midler der effektivt fjerner fedt og olier på forpladser, pumper, pumpeøer, skraldespande og forpladsskabe mv.. Ren Forplads er en biologisk nedbrydelig og olieudskiller-venlig løsning. Produktet må anvendes og udledes i kystnære områder, åer, søer og havne.
Blandingsforhold 1:25 til daglig rengøring. Ved større oliepletter anvendes 1:15. Området sprøjtes med forstøver. Lad sæben side i maks. 2-3 minutter. Brug våd børste eller svamp efterfølgende. Skyl efter med vand. Skylning må ikke gøres på pumperne. Tør efter med hårdt opvredet klud eller papir.
Blandingsforholdet er 1:15 når Ren Forplads anvendes til at fjerne polymer og polymerfilm. Blandingen indarbejdes med kost til polymeren trævler og opløses væk. Fjerner effektivt den glatte polymerfilm så fald ulykker undgås.


For håndtering og korrekt anvendelse se sikkerhedsdatabladet.

Emballage: 4 x 5, 20, 200 og 1.000 liters beholdere.

Ren Forplads - det perfekte allround rengøringsmiddel og polymerfjerner.

Turbo Charge TFR

Turbo Charge TFR: Elektrostatisk trafikfilm-fjerner
En ny innovativ måde at fjerne trafikfilm: Ved hjælp af enestående elektrostatisk teknologi fjerner Turbo Charge TFR hurtigt og effektivt skidt, olie og fedt fra køretøjers overflader og forebygger nye belægninger. Teknologien er så effektiv og hurtig, at den gør mekanisk rengøring unødvendig.
Kernen i Turbo Charge TFR er en specialiseret overfladeaktiv formel, der arbejder ved at skabe en boble rundt om skidt og fedt/olie partikler. Turbo Charge forebygger, at partiklerne klumper sig sammen og tvinger dem istedet væk fra den overflade, de sidder fast på, fx en bil. Det er denne molekylære virkning, som gør Turbo Charge TFR så effektiv til at skære igennem skidt, fedt og olie og minimere din indsats og den tid, der kræves for at rengøre køretøjer.
Turbo Charge reducerer rengøringstiden med op til 50%, den elektrostatiske formel gør det hårde arbejde for dig. Efterlader en snavsafvisende barriere på overfladen.        Lak- og glasvenlig - tørrer stribefrit. Miljøvenligt, let biologisk nedbrydeligt. Meget effektivt til at fjerne oxideret snavs. Indeholder ingen opløsningsmidler.
Manuel vask: anbefalet fortynding: 5% - 10% (afhængigt af køretøj), påføres med svamp som ved almindelig bilvask.     Skyl grundigt efter med rent vand. Højtryksrenser og skumfordeler: anbefalet fortynding: op til 5% (afhængigt af systemet). Påfør rigeligt ved lavt tryk i flere minutter. Skyl grundigt efter under højt tryk.
Til lastbiler og køretøjer benyttes højtryksrenser. Der anbefales en fortynding på 5%. Til rengøring af køretøjer m. sideforhæng, anbefales en fortynding på 10%. Ved manuel børste rengøring af køretøjer m. sideforhæng, efter første vask, anbefales en fortynding på 5%. Skyl grundigt efter med vand under højt tryk. Bemærk: på ældre biler med ødelagt eller slidt lak anbefaler vi en test på et ikke synligt område. Dette er vigtigt især med rød maling eller kraftige farver.
For håndtering og korrekt anvendelse se sikkerhedsdatabladet.

Emballage: 4 x 5, 25, 200 og 1.000 liters beholdere.

Turbo Charge - markedets bedste trafikfilm-fjerner til køretøjer. Den nye elektrostatiske metode reducerer rengøringstiden med op til 50%.

Forecourt Bio

Forecourt Bio er et biologisk aktivt afrensningsmiddel, der fjerner og nedbryder rester af olie, fedt og andre kulbrinter fra bl.a. malede overflader. Forecourt Bio er uskadelig for maling og påvirker ikke olieudskillerens ydelse. Til rengøring af olie på bl.a. forpladser på tankstationer.  
Brug 250 ml Forecourt Bio til 5 liter varmt vand. Rengør pumper, pumpeøer og områder omkring disse med opløsningen. Til fjernelse af dieselpletter fugtes pletten med vand, og fortyndet Forecourt Bio hældes over. Børst pletten grundigt med en stiv kost og lad blandingen virke 10-15 minutter. Skyl efter med vand. Skylning må ikke gøres på pumperne. Tør efter med hårdt opvredet klud eller papir.

For håndtering og korrekt anvendelse se sikkerhedsdatabladet.

Emballage: 4 x 5, 25, 200 og 1.000 liters beholdere.

Forecourt Bio - pH neutral biologisk olierengører.

Sobo LF

Sobo LF er beregnet til rensning af olieforurenede komponenter i tunnelvask, højtryks-vaskesystemer, ultralyds-rensemaskiner, komponent vaskemaskiner og damprensere. Sobo LF efterlader overfladerne rene og oliefri.
Sobo LF er lavtskummende (i intervallet 25C-80C), olieudskiller-venlig og virker rustbeskyttende. Udgør ingen fare for malede overflader, akryl, ikke-jernholdige metaller og bløde tætningsmidler.
Det anbefales at bruge en 3-5% opløsning afhængig af forureningens grad. Kan anvendes med et tryk op til 10 bar.

For håndtering og korrekt anvendelse se sikkerhedsdatabladet.

Emballage: 4 x 5, 25, 200 og 1.000 liters beholdere.

Sobo LF - lavtskummende vandbaseret affedtningsmiddel der efterlader overfladerne rene, oliefri og virker rustbeskyttende.

Sobo Power

Sobo Power er et koncentreret vandopløselig affedtningsmiddel, velegnet til rengøring af komponenter, køretøjer samt industri- og værkstedsgulve.
Et virkelig kraftfuldt produkt, der hurtigt affedter og fjerner olie.
Alsidig da det også er en fremragende fjerner af trafikfilm fra biler og lastbiler.
Bionedbrydelig og olieudskiller-venlig.
Påfør Sobo Power ved hjælp af højtryksrenser, gulvvaskemaskine eller manuelt. Anbefalet fortynding 4%. Kan anvendes i enten koldt eller varmt vandsanlæg.
Lad Sobo Power virke i 2 - 3 minutter og skyl efter med rent vand. Kan bruges ufortyndet til affedtning af en meget tyk olie.

For håndtering og korrekt anvendelse se sikkerhedsdatabladet.

Emballage: 4 x 5, 25, 200 og 1.000 liters beholdere.

Sobo Power - alsidig vandbaseret rengørings-/affedtningsmiddel.

Bio Clean

Bio Clean er et hurtigt virkende biologisk rensemiddel til nedbrydning af organisk materiale og fjernelse af lugtgener. Bio Clean er velegnet til rengøring i badeværelse og køkken, herunder rensning af vandlåse.

Bio Clean indeholder miljøvenlige mikroorganismer, som fordøjer organisk affald såsom snavs, fedt og olier. Lugtfremkaldende organiske stoffer nedbrydes og pletter fjernes, efterlader overfladen ren og med en behagelig langvarig duft.
Den biologiske virkning bliver ved at arbejde længe efter behandling. Det betyder jo oftere du anvender det jo mindre er du nødt til at anvende.
Velegnet til brug på tæpper, linoleum, laminat, trægulve, brusere, toiletter, håndvaske, fliser, bordplader, ovne mv.

Til fjernelse af lugt og renholdelse af vandlås/toilet: ca. 50 ml Bio Clean hældes direkte i vandlås/toilet. Skal virke natten over.
Gulv, fliser og lignende. Bio Clean fortyndes 1:20 i varmt vand. Bør kun anvendes på overflader, der ikke kommer i kontakt med fødevarer.
Tæpper: Rengør pletter med koncentreret opløsning og tør af med vand. Lad tæppet tørre. Kan anvendes i tæpperensemaskiner efter producentens anvisning.

For håndtering og korrekt anvendelse se sikkerhedsdatabladet.

Emballage: 12x0,5 liter spray, 12x1 l spray samt 4x5 liters og 20 liters beholdere.

Bio Clean - biologisk rensning af gulve, overflader, afløb og tæpper.

Melt 11

Melt 11 er designet til at smelte is af rør og almindelige metalkonstruktioner såsom gangbroer. Melt 11S biologiske formel er også ideel til afisning af stiområder, indgangs- og indkørsels-områder, græsområder rundt om legepladser (ødelægger ikke græsset). Melt 11's organiske formulering fungerer som en mild gødning i miljøet efter brug.
Fungerer ned til - 11 grader. Organisk nedbrydelig væske som ikke skader miljøet. Melt 11 er ikke brandbar og ikke ætsende (fri for salte).
Anvendes som det leveres. Fjern overdreven sne inden påføring. Sprøjt på tværs af overfladen. Ved områder med megen is kan der være behov for flere behandlinger.

For håndtering og korrekt anvendelse se sikkerhedsdatabladet.

Emballage: 12x0,5 liter spray samt 4 x 5, 25, 200 og 1.000 liters beholdere.

Melt 11 - den miljøvenlige isfjerner.