Image

Nivoil 230V

NivOil-alarmenheden er udviklet til overvågning af tilstanden i olieudskillere. Den kan tilsluttes til 1, 2 eller 3 følere. Lagtykkelsesføler, overløbsføler og slamlagsføler kan tilsluttes til enhver indgang på NivOil-alarmen. Enhver kombination af følere kan tilsluttes. Enheden genkender automatisk følertypen.

  • OP Olielagtykkelsesføler giver både en alarm når den maksimale olielagstykkelse er nået og hvis væskeniveauet er under målepunktet.
  • HP Overløbsføler giver alarm når væskeniveauet er på det højeste niveau.
  • SP Slamlagsføleren til alarm når vedligeholdelse er påkrævet.

Alle komponenter er ATEX-certificeret. Følerne er til placering i zone 0 og alarmenheden placeres i det sikre område udenfor EX-området.

Følerkablet kan forlænges med samleboks NiVOil-CET-02. Maksimal kabellængde er 300 m.

Fordele ved NivOil 230V sæt

Driftsstabil
Ved normalt brug er Nivoil vedligeholdelsesfri
3 indgange til NivOil følere
Automatisk genkendelse af følertype
Enhver kombination af følere kan tilsluttes
3 relæudgange
Grafisk display med lysindikation, der viser hvilke føler der er tilsluttet hvilken indgang. Den enkelte lysdiode blinker når der er føleralarm
Akustisk alarm, der kan deaktiveres med DIP-switch
Let montering, intuitiv konfiguration
Kabelbrud- og kortslutningsovervågning

Specifikationer

Strømforsyning: 230V AC
Strømforbrug: 9W
Kabinet: 240x120x70mm polycarbonat
Kapslingsklasse: IP 65
Omgivelsestemperatur: -20...+60C
Gnistfri målekredsløb
3 føler indgange: Kun til NivOil
- NIVOIL-OP, olielagtykkelsesføler
- NIVOIL HP, overfyldningsføler
- NIVOIL-OP, slamlagsføler


EX-beskyttelsesklasse: II (1) G [Ex ia Ga] IIB/IIA (elektrisk tilbehørsudstyr)


ATEX-certifikat: BVS 07 ATEX E 090

CE-overensstemmelse: Instrumentet opfylder de lovmæssige krav i de nuværende europæiske direktiver.

NivOil 230V sæt med forskellige følerkombinationer

NivOil 230 V alarmenheden sælges oftest sammen med en lagtykkelsesføler, en overløbsføler samt en slamlagsføler til en olie/vand udskiller. Alarmenheden har den fordel at enhver kombination af følere kan tilsluttes. NivOil alarmens fleksibilitet mht. følerkombinationer giver mulighed for at alarmen kan anvendes til flere udskillere, så der spares penge på indkøb af alarmenheder.

Her vises et par inspirationsmuligheder:

Billede 1: Installation til to olie/vand udskillere. I den ene udskiller overvåges olielag og i den anden udskiller overvåges både olielag og overløb.

Billede 2: Installation til tre olie/vand udskillere, hvor der kun ønskes overvågning af overløb.

Billede 3: Installation af slamlagsfølere i tre brønde i forbindelse med et bilvaskeanlæg. 

Billede 1
Billede 2
Billede 3

Nivoil 12V

NivOil 12V alarmenheden er velegnet til tilslutning af jævnstrøm (DC) strømforsyninger, såsom solcelleanlæg eller batteristøttede vindgeneratorer.
Med den justerbare dvaletilstand kan energiforbruget tilpasses den tilgængelige strømkilde.

1, 2 eller 3 NivOil følere kan tilsluttes i enhver kombination på alarmenheden, der automatisk genkender følertypen:
OP-10 Lagtykkelsesføler giver alarm, når den maksimale olielagstykkelse er nået.
HPS-10 Overløbsføler giver alarm når væskeniveauet er på det højeste niveau.
SP-10 Slamlagsføleren til alarm når vedligeholdelse er påkrævet.

Alle komponenter er ATEX-certificeret. Følerne er til placering i zone 0 og alarmenheden placeres i det sikre område udenfor EX-området.

Følerkablet kan forlænges med samleboks NiVOil-CET-02. Maksimal kabellængde 300 m.

Fordele ved NivOil 12V sæt

Velegnet til jævnstrøms strømforsyninger såsom solcelleanlæg og batteristøttede vindgeneratorer
Justerbar dvaletilstand så energiforbruget tilpasses den tilgængelige strømkilde
Driftsstabil
Vedligeholdelsesfri
3 indgange til NivOil følere
Automatisk genkendelse af følertype
Enhver kombination af følere kan tilsluttes
3 relæudgange
Grafisk display med lysindikation, der viser hvilke føler der er tilsluttet hvilken indgang. Den enkelte lysdiode blinker når der er føleralarm
Akustisk alarm, der kan deaktiveres med DIP-switch
Let montering, intuitiv konfiguration
Kabelbrud- og kortslutningsovervågning

Specifikationer

Strømforsyning: 12V DC (≥ 10V til ≤ 27V)
Strømforbrug: 0.1W i dvaletilstand.
Strømforbrug: 3W ved 12V i  kontinuerlig drift (med tre sensorer er tilsluttet)
Kabinet: 240x120x70mm polycarbonat
Kapslingsklasse: IP 65
Omgivelsestemperatur: -20...+60C
Gnistfri målekredsløb
3 føler indgange: Kun til NivOil
- NIVOIL-OP, olielagtykkelsesføler
- NIVOIL HPS, overfyldningsføler
- NIVOIL-OP, slamlagsføler


EX-beskyttelsesklasse: Ex II 3 (1) G Ex nAC [ia Ga] IIB / IIA T4 Gc (elektrisk tilbehørsudstyr)

ATEX-certifikat BVS 10 ATEX E 011.
CE-overensstemmelse: Instrumentet opfylder de lovmæssige krav i de nuværende europæiske direktiver.

NivOil 12V sæt med forskellige følerkombinationer

NivOil 12 V alarmenheden sælges oftest sammen med en lagtykkelsesføler, en overløbsføler samt en slamlagsføler til en olie/vand udskiller. Alarmenheden har den fordel at enhver kombination af følere kan tilsluttes. NivOil alarmens fleksibilitet mht. følerkombinationer giver mulighed for at alarmen kan anvendes til flere udskillere så der spares penge på indkøb af alarmenheder.

Her vises et par inspirationsmuligheder:

Billede 1: installation til to olie/vand udskillere. I den ene udskiller overvåges både olielag og overløb og i den anden udskiller overvåges overløb.

Billede 2: installation til tre olie/vand udskillere, hvor der kun ønskes overvågning af olielaget.

Billede 3: installation til to olie/vand udskillere. I den ene udskiller overvåges både olielag og slamlag og i den anden udskiller overvåges slamlag.

Billede 1
Billede 2
Billede 3

BAMOBOX SOLAR (BBS)

Solcelledrevet NivOil alarmenhed anvendes til overvågning af tilstanden i olie-vand udskillere.

Komplet autonomt system der er velegnet til olie-vand udskillere placeret i områder uden 230V, samt som en besparelsesmulighed i forbindelse med et anlægsprojekt, hvor man gerne vil undgå ophugning af asfalt, beton og fortove mm i forbindelse med træk af 230V kabler.

BBS systemet leveres med 1 vægkabinet, 1 NivOil 12V olie-vand udskilleralarm (ATEX certificeret), 1 stk. tør batteri, 1 solpanel og rustfri beslag for nem montering, eksklusiv montagerør.

NivOil selvtester for fejl og alarmer som standar hver time, i 3 minutter. Batteriet holder i 12 dage uden sollys, hvilket sikrer god pålidelighed.

1, 2 eller 3 NivOil følere kan tilsluttes i enhver kombination på alarmenheden, der automatisk genkender følertypen:
OP-10 Lagtykkelsesføler giver alarm, når den maksimale olielagstykkelse er nået.
HPS-10 Overløbsføler giver alarm når væskeniveauet er på det højeste niveau.
SP-10 Slamlagsføleren til alarm når vedligeholdelse er påkrævet.

Alle komponenter er ATEX-certificeret. Følerne er til placering i zone 0 og alarmenheden placeres i det sikre område udenfor EX-området.

Følerkablet kan forlænges med samleboks NiVOil-CET-02. Maksimal kabellængde 300 m.

Fordele ved Nivoil BBS

Systemet er velegnet til olie-vand udskillere placeret i områder uden 230V.

Besparelsesmulighed i forbindelse med et anlægsprojekt, hvor man gerne vil undgå ophugning af asfalt, beton og fortove mm i forbindelse med træk af 230V kabler.
Justerbar dvaletilstand så energiforbruget tilpasses den tilgængelige strømkilde

Komplet autonomt system til montage i felten
Batteri beskyttelse mod afladning og overbelastning
Driftsstabil
Vedligeholdelsesfri
3 indgange til NivOil følere
Automatisk genkendelse af følertype
Enhver kombination af følere kan tilsluttes
3 relæudgange
Grafisk lysdisplay, der viser hvilke føler der er tilsluttet hvilken indgang
Let montering, intuitiv konfiguration
Kabelbrud- og kortslutningsovervågning

Specifikationer

Strømforsyning: 12V DC (≥ 10V til ≤ 27V)
Strømforbrug: 0.1W i dvaletilstand.
Strømforbrug: 3W ved 12V i  kontinuerlig drift (med tre sensorer er tilsluttet)
Kabinet: 300x380x130mm 
Kapslingsklasse: IP 65
Omgivelsestemperatur: -20...+55C
Gnistfri målekredsløb
3 føler indgange: Kun til NivOil
- NIVOIL-OP, olielagtykkelsesføler
- NIVOIL HP, overfyldningsføler
- NIVOIL-OP, slamlagsføler

Solpanel
Opladningseffekt: 5 Wp
Teknologi: Polykrystal multipanel
Mål: 365x195mm
Vægt: 1800g

Batteri
Kapacitet: 7 Ah
Mål: 150x100x65mm

EX-beskyttelsesklasse: Ex II 3 (1) G Ex nAC [ia Ga] IIB / IIA T4 Gc (elektrisk tilbehørsudstyr)

ATEX-certifikat BVS 10 ATEX E 011.

CE-overensstemmelse: Instrumentet opfylder de lovmæssige krav i de nuværende europæiske direktiver.

BAMOBOX SOLAR (BBS) tilvalg

BBS standard enheden (BBS-STD) kan udstyres med en blinkende lampe (BBS-GYR) på ydersiden af kabinettet. Denne mulighed anbefales for at undgå tilslutning af kontaktudgangene på NivOil og for at minimere omkostningerne til installationen.

Standardenheden kan udstyres med et GSM-modul som gør det muligt at få alarmer når systemet er installeret et isoleret sted, ved at sende en SMS besked.

NivOil selvtester for fejl og alarmer hver time, i 3 minutter. Hvis der opstår en fejl, aktiveres alarmsystemet med et udgangsrelæ (BBS-STD), blinkende lampe (BBS-GYR) og/eller GSM SMS (BBS-GMS) afhængig af model.

Alarmenhed GAD 531

GAD 531 alarmen bruges i fedtudskillere til at overvåge højden af det ophobede fedtlag. Alarmen kan tilkobles med fedtlagsføler GP-10. Med føleren registrerer alarmenheden, hvornår den maksimale fedttykkelse er nået.
Hvis fedtlaget har nået den indstillede grænseværdi, sender GAD 531 alarmer via LED og lydalarm (summer). Dette signal kan videresendes til en PLC via den integrerede relækontakt.
Alarmen overvåger konstant fedtlagsføler GP/10 for kabelbrud og kortslutninger.

Fordele ved GAD 531

Driftsstabil
Enkel og rentabel model
Let montering, intuitiv konfiguration
Ved normal brug er GAD 531 vedligeholdelsesfri
Relæudgang med skiftekontakt
Akustisk alarm
Lyskryds status LED farver, der viser status på frontpanelet
Kabelbrud- og kortslutningsovervågning

Specifikationer

Strømforsyning: 230V AC
Strømforbrug: 2W
Kabinet: 120x80x55mm polycarbonat
Kapslingsklasse: IP 65
Omgivelsestemperatur: -20...+60C
1 føler indgang: Kun til NivOil GP (Fedtlagsføler)

CE-overensstemmelse: Instrumentet opfylder de lovmæssige krav i de nuværende europæiske direktiver.

Alarmenhed RAC 531

RAC 531 alarmen er designet til overvågning af olie/vandudskillere. Alarmen kan tilkobles med en lagtykkelsesføler hhv. OP/5 eller OP/10. Med føleren registrerer alarmenheden, hvornår den maksimale olietykkelse er nået.
Hvis olielaget har nået den indstillede grænseværdi, sender RAC 531 alarmer via LED og lydalarm (summer). Dette signal kan videresendes til en PLC via den integrerede relækontakt.
Alarmen overvåger konstant olielagsføler OP/10 for kabelbrud og kortslutninger.

Fordele ved RAC 531

Driftsstabil
Enkel og rentabel model
Let montering, intuitiv konfiguration 
Ved normal brug er RAC 531 vedligeholdelsesfri
Relæudgang med skiftekontakt
Akustisk alarm
Lyskryds status LED farver, der viser status på frontpanelet
Kabelbrud- og kortslutningsovervågning

Specifikationer

Strømforsyning: 230V AC
Strømforbrug: 2W
Kabinet: 120x80x55mm polycarbonat
Kapslingsklasse: IP 65
Omgivelsestemperatur: -20...+60C
Gnistfri målekredsløb
1 føler indgang: Kun til NivOil OP (Olielagtykkelsesføler)
EX-beskyttelsesklasse: II (1) G [Ex ia Ga] IIB/IIA (elektrisk tilbehørsudstyr)


ATEX-certifikat: BVS 12 ATEX E 019

CE-overensstemmelse: Instrumentet opfylder de lovmæssige krav i de nuværende europæiske direktiver.