Image

Spildbakker og miljødepoter

Spildbakker og miljødepoter er en vigtig sikring til miljøbeskyttelse i mange virksomheder.
Væsker skal altid kontrolleres for deres potentielle fare for miljøet og opbevares i overensstemmelse hermed.
Jf. loven skal spildbakkens sumpkapacitet kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares på den. Dvs. hvis den største beholder er en 60 liters tromle, skal spildbakkens opsamlingsvolumen være på minimum 60 liter.

Risborg ApS har spildbakken du har brug for!

Vi tilbyder et bredt udvalg af spildbakker og miljødepoter fra Protecto og Fytertech til opbevaring af dunke, tromler og IBC-beholdere.
Samt transportable foldbare Eccotarp spildbakker og kar med en sumpvolumen fra 25 liter til 35.000 liter.

Faste spildbakker og miljødepoter

De faste spildbakkerne leveres i forskellige materialer som PE, PE-HD, galvaniseret, malet og rustfrit stål.

Resistenstabel for faste spildbakker i PE, PEHD, galvaniseret, malet og rustfrit stål

Her en grov resistenstabel. Det vi anbefaler med et OK, og det vi ikke anbefaler med et ÷.
Du skal vælge spildbakkemateriale ud fra den væske, der kan lække ud i den.

PE/PEHD:
Diesel, frisk og brugt olie, svage baser, svage syrer, lud og aggressive væsker

Til olier med et flammepunkt over 55 grader anbefaler Risborg Aps Stål og Rustfri stål.

Stål:
Benzin, brandfarlige og vandforurenende væsker

Rustfri stål:
Alkoholer, brandfarlige væsker, lud, syrer og aggressive væsker

kemi-resistens-rb---lille-oversigt.jpg

Foldbare transportable spildbakker

De foldbare spildbakkerne er fremstillet som standard i PVC-materiale. Dog leveres de foldbare spildbakker også i et specielt antistatisk folie, hvis spildbakken skal anvendes i miljøer med høj eksplosionsfare.
De foldbare spildbakker er hovedsageligt beregnet til midlertidig brug, f.eks i forbindelse med en ulykke.

Til de foldbare spildbakker findes en separat resistenstabel under hvert produkt.
 

Find den spildbakke eller det miljødepot som passer til dine behov her på siden.

Ring gerne på telefon 51273252. Vi hjælper gerne med at finde den rette løsning.

Bestil et tilbud

Generelle regler for spildbakker

Hver kommune kan opstille egne krav for opbevaring af miljøskadelige væsker, men generelt gælder følgende:
  • Opbevaring af olier og kemikalier må ikke medføre forurening af grundvand, jord, kloak, luft, søer, vandløb eller havet.
  • Olie og kemikalier skal opbevares i tætsluttende beholdere eller i lukkede tanke der er beregnet til formålet.
  • Beholderne og tankene med olie eller kemikalier skal opbevares på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb til kloak.
  • Oplagspladsen skal være indrettet så spild opsamles ved aftapning, omhældning eller ved uheld.

 

Hver kommune har sine egne regler, se energistyrelsens liste her.

Spildbakker og miljødepoter er en god sikring imod olie eller kemikalier slipper ud i naturen.

Opbevaring af kemikalier

TRGS 510 beskriver i hvilket omfang kemikalier må opbevares sammen. 

På dansk findes en liste over kemikalierne her, på engelsk findes samme liste her